Varkens in Nood plaatst posters rond Binnenhof

abri maarten 2
Onze posters worden getoond op strategische posities rond het Binnenhof. Foto: Maarten Nauw/Varkens in Nood

Deze dierendag vragen we aandacht voor de 150 miljoen dieren die in Nederland worden gehouden. Het merendeel daarvan leeft onder erbarmelijke omstandigheden in de intensieve veehouderij. Met een postercampagne rondom het Binnenhof en de Tweede Kamer roepen we politieke leiders op om het nieuwe kabinet aan te vullen met een minister van Dierenwelzijn. Samen met andere dierenbeschermingsorganisaties sturen we vandaag een brief met dezelfde boodschap aan informateur Remkes

Minister van Landbouw heeft tegenstrijdige belangen

In Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het welzijn van gehouden dieren. Datzelfde ministerie is echter ook verantwoordelijk voor de economische belangen van de vee-industrie. Die twee taken zijn onmogelijk te combineren: een sterke focus op het ene onderwerp gaat vrijwel altijd ten koste van het andere. In de praktijk zien we dan ook dat handelsbelangen vrijwel altijd prioriteit krijgen boven het welzijn van miljoenen dieren. Dat moet stoppen!

Handelsbelangen wegen zwaarder dan dierenwelzijn

De minister van LNV heeft traditioneel een sterke focus op de handelsbelangen van de vee-industrie. Zo weigert de minister bijvoorbeeld om maatregelen te verplichten die slachtoffers bij stalbranden kunnen voorkomen. Veel bestaande veestallen zijn niet brandveilig, omdat de noodzakelijke aanpassingen een ‘te hoge investering’ zouden vragen van Nederlandse boeren. Het leed van de duizenden dieren die jaarlijks op afschuwelijke wijze om het leven komen, weegt dus minder zwaar dan de kosten voor een brandveilige stal.

Gebrekkige aanpak misstanden

Ook bij de aanpak van risicobedrijven, het verbod op couperen en tal van andere misstanden in de vee-industrie, ontbreekt het LNV aan regie en daadkracht. En dat is niet zo vreemd: een minister die de handel in dierlijke producten moet bevorderen kan onmogelijk effectief opkomen voor het welzijn van diezelfde dieren. Het is daarom hoog tijd voor een onafhankelijke minister voor Dierenwelzijn die zich volledig kan inzetten voor het belang van de dieren.

De politieke partijen die al maanden steggelen over een nieuw kabinet hebben nu een mogelijkheid om dieren de bescherming te geven waar zij recht op hebben. Beste politici, beste formateur, pak deze kans: geef dieren een minister van Dierenwelzijn!

De oproep voor een minister van Dierenwelzijn wordt gesteund door Cas International, Stichting DierenLot, Eyes on Animals, Sea First, Sophia Vereeniging, Stichting Aap, Vissen Bescherming, Wakker Dier, World Animal Protection, Dier&Recht en Varkens in Nood.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.