Varkens kunnen de pest krijgen!

Afbeelding artikel Afrikaanse varkenspest website
Bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest moeten mogelijk honderdduizenden varkens worden afgemaakt. Foto: Sabine Grootendorst

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat geen stevige maatregelen nemen tegen Afrikaanse varkenspest. Dit bleek tijdens het recente Kamerdebat over dierziekten. Ook de Tweede Kamerleden hadden geen oog voor de grote risico’s voor de miljoenen varkens in Nederland. Wij zijn zwaar teleurgesteld en willen dat de politiek zo snel mogelijk ingrijpt in de varkenshouderij. Anders is de kans erg groot dat bij een uitbraak honderdduizenden varkens worden afgemaakt.

Nauwelijks aandacht voor Afrikaanse varkenspest

Tijdens het debat vroeg geen enkele partij om stevige maatregelen tegen de virusziekte. Denk bijvoorbeeld aan een minimumafstand tussen bedrijven om onnodig hoge risico’s op verspreiding te verminderen of een preventief fokverbod. Varkenshouders mogen dan bij een verhoogd risico geen nieuwe varkens meer fokken. Daarmee kan het aantal dodelijke slachtoffers bij een uitbraak flink worden verlaagd. Maar in de politiek blijkt een varkensleven nog altijd niks waard.

In gesprek met de sector

De virusziekte kwam maar één keer te sprake, toen Kamerlid Derk Boswijk (CDA) vroeg naar de lange termijnaanpak. Minister Adema antwoordde dat hij met de sector in gesprek is “om de mogelijkheid te bekijken om additionele preventieve maatregelen te kunnen nemen.” Verder verwees hij naar een eerder verstuurd overzicht aan geplande acties, zoals het verbeteren van de communicatie, een crisisoefening en nieuwe informatieborden. Dit is wat ons betreft volstrekt onvoldoende. De varkens verdienen meer!

Al langer politieke onwil voor strenge maatregelen

Eerder dit voorjaar bleek ook al dat het ministerie van LNV geen strenge maatregelen wil nemen. Toen tekenden veel van jullie onze brandbrief aan de (vorige) minister. Naar aanleiding van de brief stelden PvdA en GroenLinks Kamervragen. Ook toen was het antwoord dat strengere maatregelen 'niet proportioneel' zijn, terwijl Afrikaanse varkenspest inmiddels al tot vlak over de grens in Duitsland was opgerukt.

Massale ‘ruimingen’ = ongekend varkensleed

Er bestaat geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest. Bij een uitbraak worden alle varkens op een besmet bedrijf – en op bedrijven binnen een cirkel van 1 km – afgemaakt. Er zijn in Nederland bedrijven waar (tien)duizenden varkens worden gehouden. Met het virus in aantocht, is dat volstrekt onverantwoord en onacceptabel!

Minder varkens op minder bedrijven!

Vóórdat Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt, moet minister Adema ervoor zorgen dat:

  • Er minder varkens per bedrijf worden gehouden
  • De afstand tussen varkenshouderijen minimaal 1 km bedraagt
  • Er geen diertransporten plaatsvinden van en naar gebieden waar Afrikaanse varkenspest heerst
  • Er bij verhoogde dreiging van een uitbraak geen nieuwe varkens worden gefokt

Door jullie steun kunnen wij ons hiervoor blijven inzetten. Bedankt!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Varkens hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving behandeld als product. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige voedselsysteem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle varkens bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.