Varkensbaron Straathof mag ondanks bezwaren uitbreiden

Een varken in de intensieve varkenshouderij
De beruchte varkensboer Adriaan Straathof mag zijn varkenshouderij in Mariënheem uitbreiden. Dat heeft de Raad van State (RvS) gisteren geoordeeld. De Raad van State legt daarmee niet alleen de ernstige bezwaren van omwonenden naast zich neer, maar laat ook zien geen waarde te hechten aan het beroepsverbod dat Straathof in Duitsland heeft gekregen.
 
Brandgevaarlijke stallen
Straathof heeft al een vergunning om zijn bedrijf in Mariënheem te verbouwen en nieuwe stallen bij te bouwen. Een verbouwing die grote gevolgen zal hebben voor het milieu en mogelijk desastreuze gevolgen voor de varkens.
 
Anderhalf jaar geleden brandde een van de stallen van Straathof volledig af, een drama waarbij ruim twintigduizend varkens omkwamen. Een drama dat ook in Mariënheem op de loer ligt vanwege de brandgevaarlijke inrichting van de stallen.
 
Bibob-onderzoek
De varkensboer overtreedt al jaren talloze milieu- en dierenwelzijnsregels en kreeg in Duitsland zelfs een beroepsverbod wegens ernstig dierenleed. Een reputatie die op z’n minst aanleiding geeft tot een grondig onderzoek meenden Stichting Leefbaar Buitengebied en omwonenden.
 
Zij vroegen een zogeheten Bibob-onderzoek aan. Met behulp van een dergelijk verzoek kan het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, in dit geval de Gemeente Raalte, onderzoeken of de persoon met wie zij zaken doet wel betrouwbaar en integer is. Een beschrijving die allerminst van toepassing is op de omstreden boer.
 
Raad van State legt bezwaren naast zich neer
De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de gemeente Raalte terecht geen onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van Straathof. Opnieuw een bevestiging dat deze omstreden boer in Nederland geen strobreed in de weg wordt gelegd.
 
Een teleurstellende uitspraak, die duidelijk maakt dat de Raad van State weinig waarde hecht aan alle bezwaren van omwonenden en het oordeel van de Duitse rechtbank.
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood