Varkenshouders krijgen waarschuwing door Varkens in Nood

Zeug in kraamkooi zonder afleidingsmateriaal
Zeugen kregen als afleidingsmateriaal alleen een stuk plastic buis en een ketting met stukjes kunststof om op te bijten.

Twee varkenshouders kregen onlangs een officiële waarschuwing van de NVWA omdat er in hun stallen te weinig afleidingsmateriaal aanwezig was voor de varkens. De stallen zijn door inspecteurs bezocht na een melding van Varkens in Nood over deze overtreding van dierenwelzijnsregels. In online fotoreportages was te zien dat de varkens in vrijwel kale hokken werden gehouden.

Ongeschikt afleidingsmateriaal

De wet schrijft voor dat varkens altijd voldoende materiaal in de stal moeten hebben om te onderzoeken en mee te spelen. Een van de gestelde eisen aan dit materiaal is dat varkens ermee kunnen wroeten. Deze regels gelden voor alle varkens, dus ook de zeugen die opgesloten staan in kraamkooien. Beide bedrijven gingen bij deze groep dieren de fout in. De zeugen kregen als afleidingsmateriaal alleen een stuk plastic buis en een ketting met stukjes kunststof om op te bijten. Dit gaf de dieren geen enkele kans om te wroeten en was daarmee een overtreding van de wet.

NVWA moet ingrijpen

Naar aanleiding van de vastgestelde overtredingen in deze varkensstallen heeft Varkens in Nood handhavingsverzoeken ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze toezichthoudende instantie moet controleren of varkenshouders de dierenwelzijnsregels naleven. Bovendien heeft deze organisatie recent beloofd om extra te controleren op afleidingsmateriaal. Op ons verzoek hebben inspecteurs de stallen bezocht. De NVWA bevestigde dat het afleidingsmateriaal niet voldeed aan de wettelijke eisen.

Waarschuwing gegeven

In beide gevallen deelt de NVWA een schriftelijke waarschuwing uit. De varkenshouders moeten voor 1 januari 2022 zorgen dat al hun varkens materiaal hebben waarin gewroet kan worden. Varkens in Nood is blij dat de NVWA in dit geval serieus werk maakt van haar functie als toezichthouder. Wij blijven handhavingsverzoeken inzetten bij signalen van dierenleed in Nederlandse varkensstallen.

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor een beter leven voor de varkens? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!