Varkenstoilet maakt einde aan giftige stallucht

geen mestput maar stro
Als varkens in aparte hokjes plassen en poepen, kan de roostervloer plaatsmaken voor een dichte vloer met stro

De intensieve vleesindustrie sluit varkens op in potdichte stallen vol giftige dampen. Verschrikkelijk dierenleed is het gevolg. Varkenshouder en dierenarts Kees Scheepens laat zien dat het ook anders kan.

Leven boven een put vol uitwerpselen

De meeste varkens leven op betonnen roostervloeren. Uitwerpselen vallen door de roosters in de diepe mestput onder de stal. Het mengen van mest en urine in de put veroorzaakt een chemische reactie waarbij het giftige gas ammoniak ontstaat. Dit gas hoopt zich op in de potdicht afgesloten stal. Varkenshouders filteren de schadelijke lucht pas wanneer deze naar buiten wordt uitgestoten. De varkens zelf worden niet beschermd, zij ademen hun hele leven giftige lucht in. Met alle nare gevolgen van dien.

Giftige lucht voorkomen

Er zijn eenvoudige methodes waarmee varkenshouders de vorming van giftige gassen in de stal kunnen voorkomen. Zo leert Kees Scheepens zijn varkens om een speciaal varkenstoilet te gebruiken. Poep en urine komen zo niet met elkaar in aanraking dus er ontstaat geen ammoniak. Als de varkens in de stal plassen en poepen in aparte hokjes, dan krijgen ze een beloning. Een sensor registreert wanneer een varken op de juiste plek plast, daarna valt er automatisch een snoepje in een voerbak van het toilethokje. De slimme en van nature zindelijke varkens snappen al snel wat de bedoeling is. Na vijf tot tien dagen gebruiken ze vrijwel alleen nog de toiletten en is de stal vrij van ammoniak.

Beter welzijn dankzij varkenstoilet

Zonder diepe mestput kunnen varkens eindelijk schone lucht inademen en worden ze niet langer ziek door de giftige dampen. Maar het varkenstoilet heeft nog meer voordelen. Omdat de varkens in aparte hokjes plassen en poepen kunnen de roosters in de rest van de stal plaatsmaken voor een dichte vloer bedekt met stro. Dankzij het varkenstoilet kan de rest van het hok dienstdoen als schone lig- en speelplaats. Frisse lucht én stro om in te wroeten, dat is nog eens een welzijnsverbetering!

Winst voor dier en milieu

Het varkenstoilet pakt giftige stallucht aan bij de bron. Varkens krijgen zo een beter leven dankzij schonere lucht in de stal. Maar niet alleen de varkens hebben hier baat bij. Ammoniak is bijzonder schadelijk voor het milieu. Als dit gas niet langer wordt opgewekt in varkensstallen, komt er ook een einde aan de enorme uitstoot van giftige stallucht. Zo biedt het varkenstoilet fantastische voordelen voor varkens, mensen én milieu!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.