Waar blijft het verbod op het opsluiten van dieren in kooien?

moedervarken in kraamkooi
Moedervarkens staan wekenlang klem in een kraamkooi. Ze hebben niet eens de ruimte om zich om te draaien.

Even leek het geweldig nieuws: het houden van dieren in kooien zou verboden worden in de vee-industrie. Dit besloot de Europese Commissie in 2021 naar aanleiding van het Europees burgerinitiatief End the Cage Age. De Commissie zou voor het einde van 2023 met een wetsvoorstel komen. Ondertussen is het bijna april en ligt er nog niks. Wat gebeurt er in Europa? Waar blijft het kooiverbod?

Opsluiten van moedervarkens in kraamkooien

Het Europese kooiverbod zou het leven van moedervarkens in de vee-industrie ontzettend verbeteren. In het huidige systeem staan zeugen wekenlang klem in een kraamkooi. Terwijl haar biggen rondlopen in het hok, zit moeder opgesloten in een kooi. Ze heeft niet eens de ruimte om zich om te draaien. Met een verbod op kooien zal dit niet meer gebeuren, en krijgen moedervarkens de ruimte om voor hun biggen te zorgen.

Klacht bij Europese Ombudsman

Toen het wetsvoorstel eind 2023 nog niet in zicht was, dienden we samen met andere organisaties een klacht in bij de Europese Ombudsman. De Europese Commissie reageerde hierop dat voor een mogelijk verbod eerst meer onderzoek moet worden gedaan. Een vage reactie, want het verbod had er allang moeten zijn. Het was tenslotte al in 2021 aangekondigd. Het lijkt er nu op dat het kooiverbod voor onbepaalde tijd is uitgesteld of zelfs helemaal van de baan is.

Rechtszaak tegen Europese Commissie

Compassion in World Farming start een rechtszaak bij het Europees Gerechtshof over het niet indienen van het wetsvoorstel door de Europese Commissie. De dierenwelzijnsorganisatie eist dat de Commissie met een planning komt om het beloofde kooiverbod waar te maken, en inzage geeft in alle documenten die gaan over het uitstel (en mogelijk afstel).

Het is ontzettend teleurstellend dat het verbod zo lang op zich laat wachten. De dieren zijn nog lang niet verlost van hun kooien. Maar we laten het er niet bij zitten! Van alle kanten blijven dierenwelzijnsorganiaties vechten. Het moet nú klaar zijn met het opsluiten van dieren in krappe kooien.

Deel dit artikel
Florine van der Sman

Als dierwetenschapper weet ik maar al te goed hoeveel leed varkens wordt aangedaan in de intensieve veehouderij. Het huidige systeem ziet varkens alleen als producten, waardoor ze structureel worden mishandeld en uitgebuit. Ze slijten hun korte leven in kale en krappe hokken. Een dieptriest bestaan voor dieren die zoveel beter verdienen! Daarom zet ik mij bij Varkens in Nood met veel passie in om het leven van de miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.