Zuivel koe

Soort

Weidegang

Score

6.00

Uitleg

Weidemelkkoeien

  • worden gehouden in stallen met roostervloeren
  • durven niet vrij te bewegen omdat de vloeren vaak glad zijn
  • krijgen minimaal 120 dagen per jaar weidegang
  • hebben vaak niet genoeg ligruimte in de stal
  • hebben een verminderde weerstand door de abnormaal hoge melkproductie (27 liter per dag)
  • hebben vaak een pijnlijke uierontsteking (één op de vier melkkoeien)
  • hebben vaak klauwaandoeningen door harde en bevuilde vloeren. Doordat de koeien weidegang krijgen, herstelt dit wel sneller
  • worden op jonge leeftijd onthoornd. Dit gebeurt onder verdoving
  • kalfjes worden na de geboorte bij de moederkoe weggehaald en 2-3 weken individueel gehuisvest
  • worden al na gemiddeld 5 jaar geslacht, bijvoorbeeld als de melkproductie achteruit gaat, er gecompliceerde klauw- of uieraandoeningen ontstaan, of de vruchtbaarheid vermindert

Afbeelding(en)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood