Overtredingen vee-industrie

Dierenwelzijnswetten worden op grote schaal overtreden. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood. Voor de tweede keer inventariseerden de stichtingen tientallen wetenschappelijke publicaties over de dagelijkse praktijken in de vee-industrie en legden deze naast de wetgeving voor de dieren. Hieruit blijkt dat het aantal overtredingen in de vee-industrie dit jaar nog verder gestegen is, tot maar liefst 2,7 miljard overtredingen per jaar.

Bij wet verboden

Zo hebben 171 miljoen vleeskuikens brandwonden aan de poten omdat ze permanent in hun eigen poep moeten staan, hebben meer dan 5 miljoen vleesvarkens longvlies- en oogontstekingen door de smerige stallucht en hebben tienduizenden vleeskalkoenen pijn omdat ze zo extreem snel groeien. En deze miljoenen zieke en gewonde dieren worden bovendien vaak aan hun lot overgelaten. Bij wet zijn deze praktijken verboden, maar noch de controlerende instanties noch de overheid trekken zich hier iets van aan.

Wordt er dan niet gecontroleerd?

Controles schieten ernstig tekort. Veel welzijnswetten worden bij controles - bewust of onbewust - genegeerd. Zo mogen staartjes van biggen niet routinematig worden afgebrand, maar wordt deze gangbare praktijk door de controleurs geaccepteerd. Ook dienen kippen die gewond zijn, zoals kippen met ernstige brandwonden onder de voeten, te worden verzorgd. In de praktijk gebeurt dit niet. Dierenartsen en controleurs grijpen ook hier niet in.

Politiek

In 2012 leidde het onderzoek van Dier&Recht/Varkens in Nood tot een debat in de Tweede Kamer en tot vragen in het Europees parlement. Ook werden de uitkomsten van het onderzoek bevestigd door een rapport van de Algemene Rekenkamer. De politiek heeft de misstanden veel besproken, maar grote verbeteringen bleven uit. Ook ons nieuwe rapport uit 2014 zal worden besproken in de Tweede Kamer. Nu er nog meer overtredingen zijn gevonden en er duidelijke aanbevelingen zijn opgeschreven voor de politiek en de controlerende instanties, is de kans op daadwerkelijke verbeteringen in de vee-industrie groter dan ooit. Een eerste succes is al binnen. De bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lijken te zijn gestaakt en er komen zelfs 20 extra inspecteurs bij. Maar voor de 500 miljoen dieren in de vee-industrie zijn 20 inspecteurs extra nog veruit onvoldoende.

Update varkenshouderij 2016

In 2016 hebben we een update gemaakt van de overtredingen in de varkenshouderij.

Deel deze pagina