18.438 mensen hebben getekend!

0
20.000

Ja, ik eis dat er een einde komt aan de massale biggensterfte!

Biggen hebben, net als alle jonge dieren, recht op een onbezorgd leven bij hun moeder. Maar in de vee-industrie is hiervoor geen plaats. Jaarlijks sterven miljoenen biggen door ziekte, onderkoeling of ondervoeding. Alles voor een steeds efficiëntere ‘productie’. De overheid moet nu eindelijk ingrijpen!

Lees hier de brandbrief

Deze actie is afgelopen op maandag 25 februari. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de dieren?

Word donateur

Miljoenen biggen sterven door tien jaar falend beleid

Per jaar sterven ruim vijf miljoen varkens nog vóór de slacht. De varkenssector belooft al tien jaar beterschap, maar de biggensterfte is alleen maar gestegen. De sector legt zich er schijnbaar bij neer. Minister Schouten, grijp nu eindelijk in!

Steeds meer biggen per bevalling
De hoge biggensterfte komt doordat moedervarkens - als gevolg van het doorfokken - inmiddels meer dan dertig biggen per jaar krijgen. Dat zijn er ongeveer vijf keer zoveel als in de natuur! Door die toename is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder geworden. Deze biggen worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.

Overheid neemt al tien jaar geen verantwoordelijkheid
Al in 2009 en 2016 luidde Varkens in Nood de noodklok over de hoge biggensterfte. De verantwoordelijke politici bleven echter stug inzetten op zelfregulatie van de sector. Ook nu heeft minister Schouten alweer aangegeven dat de varkenssector het zelf moet oplossen. En dat terwijl de biggensterfte de laatste tien jaar alleen maar is toegenomen!

Kom in actie!
In de varkenshouderij staat alles in het teken van een zo hoog mogelijke productie. De gevolgen daarvan zijn onacceptabel, en de sector is duidelijk niet in staat - of zelfs nog van plan - om dit probleem aan te pakken. De minister móét weten dat het van het uiterste belang is dat zij nu ingrijpt. Help ons de biggen te helpen en onderteken de brandbrief aan de minister!

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood