9.712 mensen hebben getekend!

0
10.000

Ja, ik eis dat er een einde komt aan de massale biggensterfte!

Biggen verdienen, net als alle jonge dieren, een onbezorgd leven bij hun moeder. Maar in de vee-industrie is hiervoor geen plaats. Jaarlijks sterven miljoenen biggen door ziekte, onderkoeling of ondervoeding. Alles voor een steeds efficiëntere ‘productie’. De overheid moet nu eindelijk ingrijpen!

Lees hier de brandbrief

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Zojuist getekend

1 uur 31 min
Miriam Lauers
2 uur 16 min
Abygail Beijer
3 uur 15 min
Maxime Ronday
4 uur 57 min
Nadia Carstens
5 uur 36 min
bob muskee

Miljoenen biggen sterven door tien jaar falend beleid

Per jaar sterven ruim vijf miljoen varkens nog voor de slacht. De varkenssector belooft al tien jaar beterschap, maar in plaats van te dalen, is de biggensterfte alleen maar gestegen. Nu legt de sector zich er schijnbaar maar bij neer. Minister Schouten, grijp nu eindelijk in!

Steeds meer biggen per bevalling
De hoge biggensterfte komt doordat moedervarkens door doorfokken inmiddels meer dan dertig biggen per jaar krijgen. Dat zijn er ongeveer vijf keer zoveel als in de natuur! Door de toename is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder geworden. Deze biggen worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.

Overheid neemt al tien jaar geen verantwoordelijkheid
Al in 2009 en 2016 luidde Varkens in Nood de noodklok over de hoge biggensterfte. De verantwoordelijke politici bleven echter stug inzetten op zelfregulatie van de sector. Ook nu heeft minister Schouten alweer aangegeven dat de varkenssector het zelf moet oplossen. En dat terwijl de biggensterfte de laatste tien jaar alleen maar is toegenomen!

Kom in actie!
In de varkenshouderij staat alles in het teken van een zo hoog mogelijke productie. De gevolgen daarvan zijn onacceptabel en de sector is duidelijk niet in staat, of zelfs nog van plan, om dit probleem aan te pakken. De minister móet weten dat het van het uiterste belang is dat zij nu ingrijpt. Help ons de biggen te helpen en onderteken de brandbrief aan de minister!

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood