Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden in devarkenshouderij op een rij in een onthutsend rapport. Uit dit rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, varkens met longontsteking door de slechte luchtkwaliteit, en varkens die psychisch gestoord raken door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 misstanden
1
Apathie, depressie en gestoord gedrag door prikkelarme omgeving
2
Ongeschikt verrijkingsmateriaal
3
Onvoldoende controle
4
Veel voorkomende ziektes niet behandeld
5
Zieke dieren blijven in de groep
6
Niet kunnen wroeten
7
Geen modderbad
8
Geen weidegang
9
Ontlasten op rustplek
10
Ziektes door slecht veevoer en stress
11
Overvolle en krappe stallen
12
Onvoldoende vluchtmogelijkheden
13
Angst voor veehouder
14
Slecht management
15
Gebrek aan kennis bij de varkenshouder
16
Gebrek aan rust
17
Leven in vrijwel voortdurende duisternis
18
Antibioticagebruik en resistente bacteriën
19
Slechte waterkwaliteit
20
Slecht stalklimaat
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood