Overvolle en krappe stallen

Overvolle en krappe stallen

In de varkenshouderij heeft een varken hooguit een oppervlakte ter beschikking van 1 m². Op deze oppervlakte kan het varken nauwelijks bewegen zonder hierbij andere varkens aan te stoten. Bovendien kunnen varkens niet vluchten wanneer ze worden aangevallen of schuilen wanneer ze ziek zijn. Onvoldoende bewegingsruimte, een sterke beperking van het natuurlijke gedrag en het gedwongen contact met andere varkens leidt tot frustratie, angst, stress en agressie.

Het is bekend dat deze stress, agressie en angst een zeer negatieve invloed heeft op de gezondheid van de varkens. In volle stallen is de infectiedruk en het antibioticagebruik bovendien hoger. Door de chronische stress en een wankele gezondheid van de varkens, kunnen relatief onschuldige ziektes of stresssituaties soms grote problemen lijden.

Wageningse onderzoekers zien ruimtegebrek als één van de grootste welzijnsproblemen in de varkenshouderij. Op de schaal van ongerief krijgt ruimtegebrek dan ook de hoogst mogelijke score (8 van 8). Overbezetting tast het welzijn én de gezondheid van alle varkens aan, maar de varkens die lager in de rang staan zijn het grootste slachtoffer omdat zij niet kunnen vluchten voor de dominante varkens.

Deel deze misstand