Zieke en gewonde varkens bij slachterij

Zieke en gewonde varkens bij slachterij

Het vervoeren van zieke, gewonde of zwakke varkens is verboden. Omdat de definitie van deze termen in de wet niet duidelijk omschreven staat, en deze door slachterijen verschillend wordt geïnterpreteerd , is er sprake van een groot grijs gebied. Twijfelgevallen (licht zieke, gewonde en zwakke varkens) worden daarom regelmatig nog steeds vervoerd. Denk aan varkens die licht kreupel zijn, een abces of navelbreuk hebben, een oppervlakkige wond hebben, benauwd zijn, hoesten of de rug krom trekken (teken van pijn). Transport, en dan met name het in- en uitladen, is voor alle varkens stressvol, laat staan voor varkens die ziek zijn of pijn hebben. Het beste kunnen deze varkens op het bedrijf geëuthanaseerd worden. Om financiële, en soms praktische redenen, gebeurt dit echter niet.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)