Angst voor veehouder

Misstand

Geschat wordt dat meer dan een kwart van de varkens bang is voor de varkenshouder. Dit zorgt voor chronische angst en stress (score 4 van 8 op de schaal van ongerief).

Angst kent verschillende oorzaken. Het kan ontstaan doordat de varkenshouder te weinig bij de varkens komt en de varkens hierdoor weinig gesocialiseerd zijn. Of doordat de varkens de varkenshouder associëren met een negatieve, traumatiserende gebeurtenis zoals injecties met relatief lange naalden (antibiotica, vaccins, ijzer etc.), het couperen van de staartjes, castratie, het slijpen van de tandjes, het verplaatsen naar een andere afdeling, het weghalen van de biggen of een ruwe behandeling.

Angstige varkens zijn vatbaarder voor ziektes, moeilijker hanteerbaar en lastig om op te drijven. Angst zorgt bovendien voor een terugloop van de productie en heeft een negatieve impact op de vleeskwaliteit.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)