Defect ventilatiesysteem; verstikking van de dieren

Misstand

Een varkensstal wordt vaak volautomatisch geventileerd. Omdat de voedsel- en watervoorziening ook automatisch plaats vindt, bezoeken varkenshouders soms niet meer dagelijks hun stal. Dit heeft als gevolg dat een storing in het ventilatiesysteem er onopgemerkt voor kan zorgen dat varkens massaal sterven als gevolg van het opstapelen van giftige stoffen of een gebrek aan zuurstof. Als het ventilatiesysteem defect is, dient er wettelijk gezien een alarm- en noodsysteem in werking te treden. Uit berichten in de media blijkt echter dat deze noodsystemen niet altijd werken waardoor soms grote aantallen varkens door verstikking om het leven komen.

Deel deze misstand