Sterfte door breken van roostervloer

Misstand

Regelmatig verschijnen berichten in de media van varkens die sterven nadat zij door het rooster zijn gezakt en in de mestkelder zijn verdronken of gestikt zijn door de giftige mestgassen. Vermoedelijk ligt de oorzaak in slecht onderhouden, versleten, oude of ondeugdelijke mestroosters die door de agressieve stoffen uit de mest zijn aangetast. Niet zelden is het een signaal dat een bedrijf financieel compleet aan de grond zit. De NVWA behoort de kwaliteit van de roosters te controleren, maar doen dit kennelijk onvoldoende.

Deel deze misstand