Veel voorkomende ziektes niet behandeld

Veel voorkomende ziektes niet behandeld

Door de slechte leefomstandigheden en hoge infectiedruk komen in de varkenshouderij tal van ziektes en aandoeningen voor. Zo loopt meer dan 50% van de varkens een longontsteking op, heeft meer dan 70% van de vleesvarkens een groeistoornis. Meer dan 70% van de zeugen heeft een maagaandoening, zoals een maagzweer. 10% van de zeugen heeft een blaasontsteking.

Ook andere aandoeningen - zoals doorligwonden, klauwproblemen en kreupelheid bij zeugen en navelbreuken, ontstoken staarten, gewrichten, ogen en oren bij vleesvarkens - komen regelmatig voor. De exacte percentages zijn echter niet bekend of lopen zeer uiteen. Veehouders hebben bovendien vaak onvoldoende kennis over diergezondheid en diergedrag.

Veel voorkomende ziektes en aandoeningen worden vaak niet (gericht) behandeld of blijven onopgemerkt. Ook krijgen de dieren vaak geen pijnstilling, terwijl veel van deze aandoeningen vaak uiterst pijnlijk zijn.

Deel deze misstand