Infecties en huidaandoeningen door vieze, harde en gladde vloeren

Infecties en huidaandoeningen door vieze, harde en gladde vloeren

De combinatie van harde en – door poep en urine vervuilde – gladde roostervloeren zorgt voor (chronische) poot- en klauwproblemen bij zo’n 180 duizend vleesvarkens (1%). Omdat het gaat om ernstige aandoeningen met een lange duur , schatten onderzoekers van de ASG het ongerief in op een score 4 van 8, ondanks het beperkte percentage dieren dat hier aan lijdt.

De eerste oorzaak zijn de gladde en harde vloeren die er voor zorgen dat varkens uitglijden met soms pijnlijke verwondingen aan spieren, gewrichten en klauwen tot gevolg. Een andere oorzaak is de mest en urine op de vloeren, die de zolen en klauwen zacht maken waardoor klauwen sneller slijten en vatbaar zijn voor infecties. Gebrek aan goede ligmogelijkheden zorgen ook voor huidaandoeningen (laesies) en slijmbeursontsteking. Deze wonden kunnen vervolgens worden geïnfecteerd met schadelijke bacteriën die volop in de mest en urine aanwezig zijn. Uit eerdere metingen bij de slachtlijn bleek dat 1,7% van varkens zichtbare pootaandoeningen (laesies) en 1,3% zichtbare huidontstekingen had.

Deel deze misstand