Verkleuming/onderkoeling door kou

Verkleuming/onderkoeling door kou

Door de toename van het aantal biggen per worp is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen. Deze lichtere biggen zijn zwakker en zullen eerder verkleumen (onderkoeld raken) of verhongeren. Ook lopen ze een groter risico om te worden geplet door de moederzeug omdat ze minder snel kunnen vluchten als zij gaat liggen.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)