Sociale achterstand door verstoring moeder-kindrelatie

Sociale achterstand door verstoring moeder-kindrelatie

Onder natuurlijke omstandigheden zal een zeug zich tijdens het werpen meerdere keren omdraaien, om aan haar biggen te besnuffelen en tegen ze te knorren. Na zeven tot tien dagen worden de biggen voorgesteld aan de familieleden, bestaande uit verschillende zeugen met hun biggen. Samen zullen ze de biggen opvoeden, beschermen, verzorgen en hun leren waar ze eten kunnen vinden. In het reguliere kraamhok kan de zeug zich echter niet omdraaien. De zeug kan dus niet op eigen initiatief contact maken met haar biggen of ze verzorgen. Hierdoor zal de band tussen moeder en kind verstoord raken, wat een negatieve impact heeft op de sociale ontwikkeling van de biggen.

Deel deze misstand