Sociale achterstand door beperkte beweging

Sociale achterstand door beperkte beweging

Voor biggen is het van essentieel belang dat ze spelenderwijs leren hoe met hun toomgenoten om te gaan. Varkens die op jonge leeftijd niet goed hebben kunnen spelen, zullen zich sociaal minder goed ontwikkelen en vaker asociaal gedrag vertonen. Voor een goede sociale ontwikkeling hebben biggen veel ruimte nodig, zodat ze lekker achter elkaar aan kunnen rennen en met elkaar kunnen spelen. Een regulier kraamhok (4 m²) biedt hiervoor onvoldoende ruimte.

Deel deze misstand