Ontlasten op rustplek

Ontlasten op rustplek

Het varken is een heel zindelijk dier. In de natuur zal hij een afgelegen plekje om zijn behoefte te doen. Deze mestplaats ligt minimaal 15 meter van de vreet- of rustplaats vandaan. In de vee-industrie kan een varken zich niet afzonderen en moet hij in het bijzijn van zijn hokgenoten zijn behoefte doen. Hij zal hierbij zijn achterste van zijn hokgenoten afdraaien. Vaak is er, door gebrek aan ruimte, geen aparte mest- en slaapplek waardoor varkens moeten mesten en slapen op dezelfde plek. Dit terwijl varkens een sterke afkeer hebben van mest. Als er wel een mestplaats is, moeten de varkens die lager in de rang staan dichtbij of op de mestplaats liggen.

Deel deze misstand