Gelderland wil geen nieuwe Knorhof

Gelderland wil geen nieuwe Knorhof
Varkensbaron Straathof staat al jaren bekend vanwege zijn vele overtredingen van dierenwelzijns- en milieuregels.

Als het aan de provincie Gelderland ligt, dan komt er geen nieuwe Knorhof. De megastal van varkensbaron Adriaan Straathof brandde in 2017 volledig uit. Meer dan 24.000 varkens kwamen om in de vlammenzee. Zet de provincie nu eindelijk definitief een streep door plannen voor herbouw van de omstreden megastal?

Juridische strijd tegen Straathof

Sinds de verwoestende brand in 2017 heeft Varkens in Nood meerdere juridische procedures gevoerd tegen de megastallen van de beruchte varkenshouder. Straathof staat al jaren bekend vanwege zijn vele overtredingen van dierenwelzijns- en milieuregels. Na de brand werd duidelijk dat er in de Knorhof zo’n 20.000 varkens werden gehouden. Biggen niet meegeteld. Dat terwijl de Knofhof een vergunning had voor 13.000 varkens.

Er was direct veel verzet tegen plannen voor een herbouw van de Knorhof. Ondanks de brand en de vele overtredingen bleek het niet mogelijk om de verleende vergunning in te trekken. In 2019 vroeg Straathof zelfs een aanvullende vergunning aan voor de herbouw én uitbreiding.

Doorbraak

Het is de varkenshouder echter niet gelukt zijn plannen voldoende te onderbouwen, waardoor de aanvraag nog altijd incompleet is. Pijnlijk detail: ook in het nieuwe ontwerp bleek de brandveiligheid niet in orde. Daarom heeft de provincie onlangs besloten om de aanvraag niet meer in behandeling te nemen. Daarnaast wil de provincie de oude vergunning intrekken, omdat er sinds de verwoestende brand (al bijna zes jaar geleden) geen gebruik van is gemaakt.

Ook Buren, de gemeente waarin de Knorhof stond, wil de varkensstal niet terug. De gemeente is bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan. Na de aanpassing kan op de locatie van de afgebrande stal geen varkenshouderij terugkomen. De bestemming wordt aangepast naar het telen van gewassen of het weiden van vee.

Ook Knorpolder van de baan

Naast Gelderland is ook Flevoland klaar met Straathof. De vergunningen voor varkensflat de Knorpolder (gemeente Creil) zijn door de provincie ingetrokken na een zogeheten Bibob-onderzoek. Via zo’n onderzoek kan een overheidsinstantie onderzoeken of een persoon aan wie zij een vergunning verleent, wel betrouwbaar en integer is. Volgens het onderzoek bestaat er een ernstig risico dat de vergunningen van de Knorpolder zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Het bedrijf, met 20.000 varkens, moet hoogstwaarschijnlijk sluiten.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!