De grootste successen voor de varkens in 2020

Varkens

Dankzij jouw steun hebben we dit jaar weer een hoop kunnen bereiken voor de varkens! Dit zijn onze grootste successen voor 2020.

Verplicht cameratoezicht in slachthuizen

Na een nieuwe onthulling van gruwelijke misstanden, startte Varkens in Nood dit voorjaar een petitie voor verplicht cameratoezicht in slachthuizen. Onze petitie werd gesteund door diverse politici en dat cameratoezicht kwam er! Ook deden we aangifte tegen het slachthuis waar herhaaldelijk onverdoofde varkens verdronken in gloeiendheet water. Het moet duidelijk zijn: niemand komt weg met dierenmishandeling.

Geen transporten meer buiten de EU

Varkens over lange afstanden vervoeren is voor de dieren altijd een beproeving, maar tijdens de coronacrisis werd het een catastrofe. Door strengere grenscontroles gedurende de eerste lockdown stonden vrachtwagens met varkens uren- of zelfs dagenlang in de file. Soms met rampzalige gevolgen. Varkens in Nood startte een petitie, die door 20.000 mensen werd ondertekend. Minister Schouten kwam kort daarop met een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU waar het welzijn van de dieren niet gegarandeerd kan worden.

Levensgevaarlijke mestkelder moet verdwijnen

In de vee-industrie leven veel varkens permanent op roostervloeren boven hun eigen mest en urine. De ammoniak die in de mestputten ontstaat, tast niet alleen hun ogen en longen aan maar ook de roostervloeren. Die storten daardoor nogal eens in. De brandweer rukt gemiddeld vijf keer per week uit om dieren uit een mestput te redden. Daarnaast vormen de licht ontvlambare mestgassen een groot risico op stalbranden en explosies. Reden genoeg voor Varkens in Nood om te pleiten voor een verbod op deze mestkelders. Meer dan 32.000 mensen ondertekenen onze petitie, die in december is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verplichte pijnstilling na castratie biggen

Varkens in Nood strijdt al jaren tegen het onverdoofd castreren van biggen. De Nederlandse supermarkten bieden dankzij onze acties al geen vlees meer aan van gecastreerde varkens. Dit jaar komt er een klein beetje verlichting voor 25% van de Nederlandse biggen voor de export die nog wél wordt gecastreerd: naast verdoving is nu ook pijnstilling verplicht na het castreren.

1,4 miljoen handtekeningen tegen het kooien van dieren

Het burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ is officieel ingediend bij de Europese Commissie. Bijna 1,4 miljoen Europeanen hebben zich aangesloten bij het protest tegen kooien in de veehouderij. Meerdere organisaties, waaronder Varkens in Nood, verzamelden handtekeningen om deze gruwelijke praktijk op de Europese agenda te krijgen. Meer dan 150.000 Nederlanders sloten zich aan bij het protest. Nooit eerder was een Europees burgerinitiatief zo succesvol in ons land!

Sinterklaasactie: varkens krijgen een ruif vol stro cadeau

Varkens doen niets liever dan wroeten en onderzoeken, maar in de kale stallen van de vee-industrie is niets te doen. Dit jaar vroegen we onze achterban om voor Sinterklaas een ruif met stro cadeau te doen aan deze varkens. De actie is een enorm succes, er zijn bijna 3.000 ruiven met stro gedoneerd! Daarmee maken we het leven van zo’n 30.000 varkens een stukje vrolijker. De robuuste ruiven gaan bovendien lang mee dus ook toekomstige generaties biggen kunnen hier plezier aan beleven. Door varkenshouders gratis kennis te laten maken met de voordelen van de stroruif, hopen we dat ze stro als afleidingsmateriaal blijven gebruiken. Zo komt het einde aan de verveling in varkensstallen weer een stap dichterbij.

Zonder jouw hulp hadden we deze successen nooit kunnen behalen. Namens alle medewerkers van Varkens in Nood en namens alle varkens in de vee-industrie: hartelijk dank voor je steun! 

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.