Handhavingsverzoek Varkens in Nood leidt tot inspectie bij Farmers Defence Force-voorzitter

stal van Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever
Een still uit de undercovervideo van Ongehoord.

Naar aanleiding van ons handhavingsverzoek heeft de NVWA de varkensstal van Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever geïnspecteerd. In juni openbaarde dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord schokkende undercoverbeelden van verwaarloosde en gewonde varkens in de stal van de varkenshouder. Varkens in Nood diende een handhavingsverzoek in wegens overtreding van dierenwelzijnsregels.

Verwondingen, aangevreten oren en rode ogen

De beelden toonden varkens met rode, tranende ogen, een duidelijk signaal van irritatie door de lucht in de stal. Dit is in strijd met de Nederlandse wet, die stelt dat de stallucht niet schadelijk mag zijn voor de dieren. Ook zijn er gewonde varkens met aangevreten oren te zien. De wet stelt dat zieke of gewonde dieren passende verzorging moeten krijgen.

Ongeschikt verrijkingsmateriaal

Daarnaast ontbrak geschikt verrijkingsmateriaal voor de varkens. Sommige hokken leken kaal, in andere hokken was slechts een ketting met een bal eraan te zien. De vloeren waren zo vies dat het onmogelijk was om de varkens schoon stro of hooi te geven in aanvulling op het ongeschikte verrijkingsmateriaal. Dit terwijl de Wet dieren bepaalt dat varkens permanent moeten beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen.

NVWA moet ingrijpen

Voor Varkens in Nood waren de vastgestelde misstanden in deze varkensstal reden om een handhavingsverzoek in te dienen. De NVWA hoort toe te zien op naleving van dierenwelzijnsregels, en heeft bovendien beloofd extra te controleren op verrijkingsmateriaal en luchtkwaliteit.

NVWA-inspectie

Naar aanleiding van ons verzoek heeft een inspecteur van de NVWA de varkensstal bezocht. Op het moment van de controle is er volgens de NVWA wel geschikt verrijkingsmateriaal aanwezig. Naast dat er een ketting met bal hing, lag er nu ook wat strooisel (luzerne) in de hokken. Ook de lucht in de stal wordt niet schadelijk bevonden tijdens de inspectie. De inspecteur ziet wel dat er ‘beperkt en incidenteel’ sprake is van oorbijten bij de varkens. De varkenshouder dient dit te bespreken met een dierenarts, wat inmiddels zou zijn gebeurd.

Handhavingsverzoek afgewezen

De NVWA besluit dat er geen sprake is van overtredingen waarvoor handhaving nodig is. Ons handhavingsverzoek wordt dan ook afgewezen. Dit is teleurstellend nieuws. De undercoverbeelden laten duidelijk zien dat de varkens niet altijd strooisel in de stal krijgen. Ze worden dan afgescheept met een ketting met bal, wat volgens de wet niet mag.

Toch zijn we blij dat de NVWA een inspectie heeft gedaan. Hierdoor worden varkenshouders in ieder geval aangesproken op mogelijke misstanden. Varkens in Nood blijft handhavingsverzoeken inzetten bij signalen van dierenleed in Nederlandse varkensstallen.

De undercovervideo van Ongehoord waarop Varkens in Nood het handhavingsverzoek heeft gebaseerd: Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor een beter leven voor varkens? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!