Mestkelders zorgen voor gevaarlijk slechte luchtkwaliteit

22 juni 2020
Mestkelders

In de vee-industrie leven veel dieren, zoals varkens, permanent boven een kelder gevuld met hun eigen mest en urine. Doordat mest en urine zich in de mestput met elkaar vermengen, ontstaan er gassen die zeer schadelijk zijn voor de luchtwegen van dieren én hun verzorgers. Die gassen kunnen ernstige luchtwegproblemen veroorzaken, en in het ergste geval leiden tot een afschuwelijke verstikkingsdood.

Longproblemen door ammoniak

Als mest en urine samenkomen, ontstaat ammoniak: een scherp ruikend en giftig gas. Zo’n 50 procent van de varkens in Nederland kampt met luchtwegproblemen die voortkomen uit het inademen van de hoge concentraties ammoniak. De dieren krijgen last van longontsteking, pijnlijke borstvliesontsteking en chronische hoest. Dat zijn zo’n 12,5 miljoen varkens per jaar! 

Luchtwassers

Ook varkenshouders hebben bovengemiddeld vaak longklachten. Het stalklimaat lijkt de laatste jaren bovendien te zijn verslechterd door de komst van luchtwassers. Dit zijn machines die de uitgaande stallucht filteren, zodat er minder ammoniak en fijnstof in de omgeving terechtkomt. Een luchtwasser werkt alleen als een stal volledig is afgesloten van de buitenlucht. De machines filteren echter alleen de uitgaande lucht en werken niet tegen de ammoniak en het fijnstof in de stal.

Sterven door de gassen in de stal

Mestgassen kunnen op nóg een manier levensgevaarlijk zijn voor de dieren: wanneer de ventilatie uitvalt. In juni 2019 crepeerden 900 varkens nadat het ventilatiesysteem in hun stal was uitgevallen. De dieren waren gestikt in de mestgassen. Een maand later stikten 2.100 varkens nadat de luchtwassers in hun stal uitvielen als gevolg van een stroomstoring. Er waren in de zomer van 2019 minstens vier van dit soort incidenten waarbij tienduizenden dieren omkwamen.

De moderne, hermetisch afgesloten stallen zijn volledig afhankelijk van technologische systemen. Ze worden mechanisch geventileerd. Als de luchtwassers of het ventilatiesysteem uitvallen door een technische storing krijgen de dieren geen verse lucht meer. De dieren stikken vervolgens door een gebrek aan zuurstof of bezwijken aan de hoge concentratie giftige mestgassen. Een langzame en afschuwelijke dood.

Tijd voor verandering

Het is schandalig dat dieren in Nederland moeten leven in stallen die bol staan van de schadelijke gassen. De dieren lijden massaal aan luchtwegproblemen; regelmatig sterven er zelfs dieren door verstikking. Vind jij ook dat dieren recht hebben op een gezonde en veilige leefomgeving? Teken de petitie!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)