Minister Schouten erkent gevaar mestkelders

Varkens boven mestkelder

Onze petitie tegen mestkelders is besproken in het ministerie van Landbouw! Demissionair minister Carola Schouten heeft ons een officiële reactie gestuurd. Hierin erkent ze het grote gevaar van mestkelders voor varkens en andere dieren in de veehouderij. Het ontwerp van nieuw beleid laat ze echter over aan een volgend kabinet.

Politieke aandacht voor petitie

Met de petitie - ondertekend door meer dan 32.000 volgers en donateurs – riepen wij de minister op om diepe mestkelders te verbieden. De gevaren zijn simpelweg te groot. Varkens leven boven een put vol uitwerpselen, waarin giftige gassen ontstaan. Deze gassen tasten de longen van de varkens én vloer van de stal aan. Vorige maand nog stortten tientallen varkens in een mestkelder – een onbekend aantal verdronk in hun eigen mest. Minister Schouten is het met ons eens dat mestkelders onveilig zijn. Ze noemt ze "één van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsrisico’s in de varkenshouderij."

Investeren in veiliger stallen

De minister hoopt het probleem via een omweg aan te pakken. Zo biedt de overheid financiële ondersteuning aan veehouders die de uitstoot van ammoniak willen beperken. Ammoniak is een van de giftige gassen die ontstaan doordat urine en poep een chemische reactie aangaan in de mestkelder. Een manier om deze uitstoot te verminderen, is het scheiden van vaste ontlasting en urine. Om dit te bereiken, kunnen boeren de mestkelder vervangen door een diervriendelijker alternatief. Zo heeft de overheid al geïnvesteerd in het varkenstoilet – speciale hokjes waar de van nature zindelijke varkens hun behoefte doen. Met dit soort slimme aanpassingen zijn mestkelders niet meer nodig!

Verbod op mestkelders taak voor volgend kabinet

Minister Schouten laat nieuw beleid omtrent mestkelders over aan een volgend kabinet. Dat betekent dat een verbod op mestkelders nog op zich laat wachten. Een tegenvaller, want de varkens hebben zo’n verbod hard nodig. Lang niet alle veehouders zullen vrijwillig investeren in veiliger stallen, zelfs niet met steun van de overheid. Het is daarom van groot belang dat het volgende kabinet werk maakt van een verbod op mestkelders. Wat ons betreft een prima taak voor een minister van Dierenwelzijn!

Gun jij de varkens ook een minister die voor ze opkomt? Teken hier onze petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.