Minister Schouten kan herbouw Knorhof niet tegenhouden

Straathof

Niet de Rijksoverheid, maar gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het al dan niet verlenen van vergunningen, aldus minister Schouten in haar antwoord op Kamervragen van Frank Futselaar (SP). Zij kan daarom de herbouw van het varkensbedrijf van Adriaan Straathof in Kapel-Avezaath (Gelderland) niet tegenhouden.

Beruchte varkenshouder

Twee jaar geleden kwamen 24.000 varkens om het leven in de grootste stalbrand in Nederland ooit. De Knorhof brandde tot de grond toe af. De eigenaar van de megastal, Adriaan Straathof, bleek in Duitsland al zoveel overtredingen op zijn naam te hebben staan dat hij daar een beroepsverbod kreeg.

Ook in Nederland is de varkenshouder al vaak beboet voor het niet houden aan dierenwelzijnsregels in zijn stallen. Tussen 2007 en 2018 werd Straathof in totaal 22 keer gecontroleerd. Tijdens de controles werden overtredingen geconstateerd. “In enkele gevallen was sprake van ernstige overtredingen, soms met ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg", aldus Schouten.

Toch mag de omstreden varkenshouder zijn Nederlandse stallen ongestoord uitbreiden en zelfs de Knorhof weer opbouwen. Dit nieuwe bedrijf moet plek bieden aan bijna 26.000 varkens.

Niet naleven dierenwelzijnsregels geen grond voor weigeren vergunning

Al eerder gaf de minister in antwoord op Kamervragen van de SP en PvdD aan dat een Duits beroepsverbod wegens ernstige dierenwelzijnsschendingen geen reden is voor maatregelen in Nederland. Ook haar antwoord op deze nieuwe Kamervragen van de SP stelt teleur.

“Een dierhouder heeft de verantwoordelijkheid om goed voor het welzijn en de gezondheid van zijn dieren te zorgen en relevante regelgeving na te leven”, erkent Schouten. Maar ze voegt hieraan toe: “Het niet of onvoldoende naleven van dierenwelzijns- en milieuregels kan echter op zichzelf geen grond zijn voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe stal.”

Minister Schouten wijst erop dat niet de Rijksoverheid, maar provincies en gemeenten volgens de wet verantwoordelijk zijn voor het al dan niet verlenen van een vergunning.

Vergunning in behandeling bij provincie

Inmiddels is de vergunningaanvraag van Straathof in behandeling bij de provincie Gelderland. Het daarvoor benodigde rapport, waarin de verwachte gevolgen van zo’n grote varkenshouderij voor het milieu in kaart worden gebracht, is recent afgerond. Uit het rapport blijkt onder meer dat in de omgeving van de nieuwe megastal sprake zal zijn van geurhinder.

Het gaat daarbij om aannames. “De werkelijke effecten zullen voor een deel afhankelijk zijn van onderhoud, beheer en bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geurhinder en de werking van het ventilatiesysteem, maar ook voor de brandveiligheid", aldus de commissie die het rapport heeft opgesteld.

Varkens in Nood in actie!

Aangezien Straathof al meermaals heeft laten zien geen prioriteit te maken van de veiligheid van de dieren in zijn stallen, verwachten wij weinig goeds van de herbouw.

Als de provincie besluit de vergunning af te geven dan zal Varkens in Nood ook deze nieuwe vergunning aanvechten. Als het aan ons ligt komt er geen Straathof-stal meer bij in Nederland!

Blijf op de hoogte van dit dossier, maar ook van onze andere campagnes via onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)