Politiek verontwaardigd over falend toezicht in slachthuizen

Toezicht in slachthuizen faalt
Als overtredingen onopgemerkt blijven, kunnen ze ook niet bestraft worden. Strenger toezicht is daarom hard nodig. Foto: Varkens in Nood

Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat het toezicht in Nederlandse slachthuizen faalt. Tijdens de slacht worden gruwelijke fouten gemaakt. Varkens komen bij bewustzijn terwijl ze ondersteboven aan de slachthaak hangen of verdrinken in het hete water van de broeibak. Dit nieuws leidde tot veel verontwaardiging. Meerdere politieke partijen stellen kritische Kamervragen aan de minister.

Onacceptabele misstanden

Politici zijn geschrokken van de voortdurende overtredingen in slachthuizen. De PvdA, D66 en de VVD noemen de openbaar gemaakte misstanden onacceptabel. Geen enkel varken zou levend in de broeibak terecht mogen komen. De politici concluderen dat het toezicht in de slachthuizen faalt. Zo stelt de Partij voor de Dieren (PvdD) dat het huidige toezicht “dit soort ernstig dierenleed niet heeft kunnen voorkomen.”

Minister moet ingrijpen

De politieke partijen gebruiken Kamervragen om de minister van Landbouw tot actie op te roepen. De PvdD wijst de minister erop dat er dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; als de minister niet ingrijpt dan blijven de overtredingen in de slachthuizen zich op grote schaal voordoen. De PvdA vindt dat de misstanden tijdens de slacht “volledig te voorkomen” zijn en vraagt de minister hoe hij dit gaat aanpakken.

Cameratoezicht moet strenger

Varkens in Nood roept de minister op om de slachthuizen strenger in de gaten te houden. De politieke partijen steunen deze oproep. De PvdA, D66 en VVD vragen de minister hoe het staat met het aangekondigde wetsvoorstel voor verplicht cameratoezicht. De PvdA ziet de grove fouten die de slachthuizen blijven maken als reden om haast te maken met het verplichten van cameratoezicht. 

Ook zijn de partijen het met ons eens dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beelden uit de slachthuizen altijd moet kunnen bekijken. Inspecteurs kunnen nu alleen ín het slachthuis meekijken met de camera´s. Er zullen meer overtredingen gezien worden als inspecteurs niet eerst naar een slachthuis hoeven te komen voor controle van de beelden. Toezicht is pas effectief als de NVWA altijd kan meekijken tijdens de slacht.

Dierenmishandeling moet gestraft

Als overtredingen onopgemerkt blijven, kunnen ze ook niet bestraft worden. Daarom is strenger toezicht zo hard nodig. D66 en de VVD vrezen dat misstanden nu te lang ongestraft blijven. Ze vragen de minister hoe lang het duurt voordat de NVWA ingrijpt en vinden het “vanuit dierenwelzijnsperspectief hoogst onwenselijk” als overtredingen niet gerapporteerd en bestraft worden.

Wil jij ook een einde aan de vele misstanden en overtredingen in slachthuizen? Teken nu de petitie voor verplicht én onafhankelijk cameratoezicht!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.