Reclame Code Commissie: website Vlees.nl misleidt op 51 punten

Zeug opgesloten in haar kraamkooi

Een snelle uitspraak van de Reclame Code commissie: de website Vlees.nl, een initiatief van de Nederlandse vleessector, maakt wel dégelijk reclame en heeft zich schuldig gemaakt aan het uiten van 51 misleidende mededelingen. Volgens Varkens in Nood waren dat er 52.

Vlees.nl sust het geweten van vleeseters

Varkens in Nood diende een klacht in tegen de website Vlees.nl vanwege het grote aantal misleidende uitspraken over de varkenshouderij en varkensvlees. Deze valse voorlichting leidt tot een te rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij. Consumenten worden hierdoor beïnvloed in hun koopgedrag: hun geweten wordt ten onrechte gesust.

Nauwelijks verweer

Tijdens de behandeling van de klacht op 26 oktober was Dé van Riet, initiatiefnemer van Vlees.nl, wel aanwezig maar er werd nauwelijks inhoudelijk verweer gevoerd. Stichting Vlees.nl voerde slechts aan dat de website geen reclame bevat, maar dient als voorlichting en ‘inspiratie’.

Oordeel Commissie

De Commissie oordeelt dat de uitingen op de website wel degelijk reclame zijn. In de beslissing wordt uitgebreid ingegaan op alle 52 door Varkens in Nood aangedragen misleidingen. Varkens in Nood wordt in 51 gevallen in het gelijk gesteld! De Commissie acht dus bewezen dat de huisvesting van varkens niet past bij hun behoeftes, dat de leefsituatie slecht is voor de gezondheid van de dieren, en dat lijden en stress regelmatig voorkomen tijdens een varkensleven en in het slachthuis. 

Het is bizar om te zien hoe de Nederlandse vleessector, die voortdurend in opspraak is, zichzelf presenteert op de eigen website. Zo is er een video te zien met varkens die in het stro liggen terwijl dit in vrijwel geen één gangbare Nederlandse stal aanwezig is. Ook is er een kraamstal te zien waar je schattige biggen ziet, maar waar de kraamkooi waarin de zeug opgesloten ligt zorgvuldig buiten beeld blijft. Wie de monsterlijke kraamkooien kent, snapt hoe lastig het is om die buiten beeld te houden. Dit is absoluut opzettelijk en is dus misleidend, en gelukkig vindt de Reclame Code Commissie dat ook.

Stop de propaganda

De volledige klacht over 52 misleidende mededelingen is hier te lezen. Onze directeur, Hans Baaij, heeft zijn buik vol van de valse voorlichting: “De vleessector is uitermate volhardend in zijn ontkenning dat de dieren in de vee-industrie een waardeloos leven hebben. Hopelijk helpt deze uitspraak van Stichting Reclame Code om een einde te maken aan deze propaganda.”

We rekenen erop dat Vlees.nl gehoor zal geven aan de uitspraak en de website zal aanpassen. Gebeurt dat niet, dan volgt een gang naar de gewone rechter.

Deel dit artikel