Succes: streep door staluitbreiding Straathof!

Varkensboerderij
In de nieuwe megastal van Straathof zouden 6.000 zeugen jaarlijks 200.000 biggen moeten baren.

Fantastisch nieuws: in onze langlopende rechtszaak tegen een staluitbreiding van varkensboer Straathof is Varkens in Nood door rechtbank Limburg in het gelijk gesteld! De eerder verleende omgevingsvergunning is vernietigd en de gemeente Echt-Susteren moet de vergunningsaanvraag opnieuw beoordelen. Door de nieuwe, strengere eisen voor varkensstallen is de kans klein dat die vergunning nogmaals wordt verstrekt.

Megastal met duizenden zeugen en honderdduizenden biggen

In 2017 stemde de gemeente Echt-Susteren in met een vergunningsaanvraag van de omstreden varkensbaron Adriaan Straathof. Die wil in Koningsbosch een bestaande varkenshouderij uitbreiden tot een megastal met ruim zesduizend zeugen, die jaarlijks maar liefst 200.000 biggen moeten baren.

Vergunning vernietigd

Varkens in Nood ging samen met de stichtingen Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied in beroep tegen de vergunning. Met succes want de rechtbank geeft ons gelijk! De gemeente was niet duidelijk geweest over het verlenen van de vergunning in 2017. De forse uitbreiding van het aantal dieren werd niet vermeld en er was onjuiste informatie gegeven over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de vergunning. De rechtbank vernietigt daarom de vergunning.

Streep door megastal

Deze uitspraak van de rechtbank Limburg betekent mogelijk het einde van de uitbreidingsplannen van Straathof op deze locatie. De gemeente Echt-Susteren moet de oude vergunningsaanvraag opnieuw beoordelen. Door de huidige stikstofcrisis is de kans groot dat de vergunning niet meer wordt verleend. Voor de bouw van varkensstallen gelden tegenwoordig strengere eisen dan in 2017.

Varkens in Nood is blij met deze uitspraak. Voor het welzijn van dieren en de natuur is het overduidelijk dat we een krimp van de veestapel én minder dieren per bedrijf nodig hebben. De maatschappij en de politiek zien dat gelukkig ook steeds meer in. Dat deze uitbreiding voorlopig niet doorgaat is dus fantastisch nieuws! De varkenshouderij kan beter investeren in diervriendelijker en duurzamer dan in groter.

Update: Helaas heeft de gemeente Echt-Susteren – ondanks bezwaren van bezorgde burgers - op 18 november 2021 alsnog een nieuwe omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de nieuwe stal en het uitbreiden van de varkenshouderij. Belanghebbenden kunnen nog in beroep gaan tegen de vergunningverlening bij de Rechtbank Limburg.

Onze juridische procedures kosten veel tijd en geld, we kunnen dit belangrijke werk uitvoeren dankzij de hulp van onze donateurs. Wil je bijdragen aan onze strijd tegen de megastallen van Straathof? Elke donatie is meer dan welkom!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!