Toezicht op slachthuizen faalt, dieren zijn het slachtoffer

13 september 2019
Petitiebord cameratoezicht

“Zeer ernstige problematiek”. Zo luidt de reactie van minister Schouten op de conclusie dat controle op slachthuizen ernstig faalt. Daarvoor is dan ook alle reden. Maar waarom klinkt de verontwaardiging dan zo sleets? En wanneer worden er echte maatregelen genomen waar de miljoenen dieren echt wat aan hebben?

Onderzoeksrapport

Gisteren verscheen een vernietigend rapport waartoe de minister opdracht had gegeven na meldingen van klokkenluiders over misstanden bij de NVWA. Uit dit rapport blijkt dat het toezicht op de slachthuizen in het noorden van Nederland ernstig tekort schiet. Er blijkt onder meer een te groot verschil in strengheid van de controleurs te zijn. Daardoor konden boeren en slachters zieke en kreupele dieren illegaal slachten die helemaal niet vervoerd mochten worden.

Intimidatie

De dierenartsen die controleren in de slachterijen voelen zich regelmatig onveilig en geïntimideerd. Dit voorjaar werd bijvoorbeeld een dierenarts van de NVWA bij Abbatoir Drachten neergeslagen door de eigenaar van het slachthuis. Ook wordt er regelmatig vanuit de NVWA naar slachthuizen gelekt welke inspecteurs langskomen. Daar spelen zij op in door te wachten met het vervoer of slacht van zieke dieren tot een bevriende inspecteur langskomt, waarvan ze weten dat die een oogje zal dichtknijpen. Deze praktijk leidt tot agressie tegen ‘precieze’ inspecteurs, die wel de wet willen handhaven.

Dieren zijn het slachtoffer

Maar de grootste slachtoffers van het falende toezicht blijven de dieren. Varkens die kreupel lopen of abcessen hebben krijgen geen medische zorg maar worden in plaats daarvan op transport gezet. RTL Nieuws toonde al eerder de misstanden in slachthuizen aan. Zo worden varkens soms bij bewustzijn in kokend water gegooid of worden dieren levend gevild.

Structurele problemen

De conclusie van de minister in haar reactie op het rapport is helder: "De doelstelling om dierenwelzijn te verbeteren en om misstanden te voorkomen, wordt niet behaald." Daarmee erkent ze dat de NVWA faalt in de kerntaak. Toch blijft de leiding, verantwoordelijk voor deze misstanden, buiten schot.

Doofpotcultuur

Het rapport stelt dat adviezen van eerder onderzoek grotendeels zijn genegeerd. Wat geen verbazing wekt als zelfs leidinggevenden misstanden liever in de doofpot willen stoppen. Boeren en slachters worden onvoldoende en niet consequent aangesproken. Minister Schouten concludeert dat de praktijk in de Nederlandse slachthuizen onacceptabel is en zal eindelijk maatregelen moeten nemen. Zij is direct verantwoordelijk voor het in stand houden van een praktijk van intimidatie, falend toezicht en onnoemelijk veel dierenleed.

Permanent cameratoezicht

Varkens in Nood strijdt al jaren voor het verplicht stellen van cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen. Mede hierdoor heeft toenmalig staatssecretaris Van Dam afspraken gemaakt met enkele grote slachthuizen over vrijwillig cameratoezicht. Dat toezicht is er nooit gekomen, en kan wat ons betreft ook niet plaatsvinden op vrijwillige basis. Wij eisen verplicht, permanent en transparant cameratoezicht op de gehele slachtlijn! De camerabeelden moeten gecontroleerd kunnen worden, niet alleen door de NVWA maar vooral ook door onafhankelijke partijen. Pas als de beelden vrij toegankelijk zijn via een livestream op de website van de slachterijen – mét geluid – kunnen we samen een einde maken aan deze schrijnende misstanden!

Wil jij op de hoogte blijven van de misstanden in de varkenshouderij? En wil je de varkens helpen? Doneer dan, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)