Tweede Kamer wil vóór 2025 einde afbranden krulstaarten

varkens stompjes
Komt er nu eindelijk een verbod op de jaarlijkse verminking van miljoenen biggen?

Goed nieuws! Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week opnieuw voor een einde aan het afbranden van varkensstaarten. De aangenomen motie moet onnodige ingrepen bij dieren verbieden. Alle ingrepen zonder medische noodzaak – zoals het amputeren van krulstaarten in de varkenshouderij – vallen onder zo’n verbod. De boodschap is duidelijk: de vee-industrie moet stoppen met het verminken van dieren!

Einde afbranden staarten

Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 vraagt de regering in zijn motie om onnodige ingrepen bij dieren vanaf 2025 te verbieden. Met dit soort ingrepen worden dieren aangepast aan de erbarmelijke leefomstandigheden in de vee-industrie. Zo raken varkens in hun kale, krappe hokken zo gefrustreerd dat ze in elkaars staarten gaan bijten. Om staartbijten te voorkomen worden de krulstaarten van vrijwel alle varkens in Nederland op jonge leeftijd geamputeerd. Een bizarre ‘oplossing’ voor een probleem dat wordt veroorzaakt door de ongeschikte huisvesting. Een verbod op onnodige ingrepen zou een einde maken aan deze grootschalige verminking van varkens.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Tweede Kamer de minister vraagt om een einde te maken aan de onnodige ingrepen bij dieren in de vee-industrie. In 2016 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer ook al voor een motie tegen het afbranden van varkensstaarten. Daarnaast kwam de Partij voor de Dieren in 2021 met een voorstel voor een nieuwe wet die dergelijke ingrepen zou verbieden. Ook dit voorstel werd gesteund door een meerderheid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Helaas probeert de verantwoordelijke minister van Landbouw deze wetswijziging voortdurend uit te stellen en af te zwakken.

Minister, kies voor snelle uitvoering!

Hoe vaak moet er gevraagd worden om een verbod voordat de minister daadwerkelijk een einde maakt aan de gruwelijke verminking van varkens en andere dieren in de vee-industrie? Nu de motie is aangenomen, is het aan de minister om de motie uit te voeren en voor eens en altijd een einde te maken aan het routinematig amputeren van varkensstaarten!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.