Van Dam erkent: varkenshouderij moet op de schop

Varkenstransport

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken erkent dat de Nederlandse varkenshouderij grondig moet hervormen. Net als Varkens in Nood vindt hij dat de sector duurzamer moet gaan produceren. Als een herstructurering uitblijft, zo meldt hij vandaag, verliest de industrie zijn maatschappelijke draagvlak en zijn economische perspectief.

Doelstellingen

Daarmee onderschrijft de staatssecretaris een belangrijke doelstelling van Varkens in Nood, dat al jaren ijvert voor een meer duurzame productie.

Minder varkens

,,Het huidige verdienmodel met een lage kostprijsstrategie loopt tegen maatschappelijke grenzen aan en is vanuit het oogpunt van internationale concurrentie op termijn een doodlopende weg,” schrijft Van Dam in een antwoord op het onlangs gepresenteerde actieplan van de Regiegroep Vitalisering Varkenshouderij. ,,De sector moet herstructureren en vernieuwen. Dat zal leiden tot minder bedrijven en minder varkens. Tegelijkertijd moet de sector marktgerichter produceren met meer zorg voor kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid.”

Dierenwelzijn

Varkens in Nood is blij met de uitspraken van Van Dam, maar betreurt het dat hij in zijn reactie niet dieper ingaat op het belang van dierenwelzijn. Het maatregelenpakket dat de Regiegroep heeft voorgesteld aan de staatssecretaris draait bovendien vooral om economische en sociale hervormingen en image.

Biggensterfte

Het grote aantal campagnes dat Varkens in Nood de laatste tijd voerde tegen de vele misstanden in de industrie, onderstrepen de noodzaak om ook het dierenleed grondig aan te pakken. Zo voerden we in april nog actie tegen de massale biggensterfte op Nederlandse boerderijen, waar zes miljoen jonge varkens per jaar een vroegtijdige en vaak pijnlijke dood sterven. De massale respons op deze campagne – ruim 60.000 mensen ondertekenden de petitie – toont aan de bevolking schoon genoeg heeft van de manier waarop productiedieren worden behandeld. 

Deel dit artikel