Van mooie beloftes supermarkten komt niets terecht

Varkens in stal

Het ging een tijdje gestaag de goede kant op, maar aan die positieve beweging is een abrupt einde gekomen: alle mooie beloftes van supermarkten ten spijt ligt er op dit moment méér fout varkensvlees in de schappen dan begin dit jaar. Dat blijkt uit de VarkensvleesMonitor van augustus 2016.

Het klinkt vaak goed, als je supermarktbazen hoort over dierenwelzijn. Zo bezwoer Dirk, bij monde van versmanager Marcel Huizing, op 14 november 2011 dat al het varkensvlees binnen afzienbare tijd tenminste 1 ster van het Beter Leven Keurmerk zou dragen. ,,Daar werken we hard aan. Een termijn kan ik niet noemen, maar dat het niet lang meer zal duren, durf ik al wel te beloven.” Jumbo zegde in oktober 2014 hetzelfde toe, en was wél concreet: voor het einde van 2015 zou het gepiept zijn. Aldi beweerde begin dit jaar om voor het einde van 2016 hetzelfde te doen.

Teruggang

De stand van zaken in augustus 2016: bij Dirk is het aandeel varkensvlees met tenminste 1 ster BLK gedaald met 7%, van 48% naar 41%. Ook Jumbo laat een teruggang zien, van 57% naar 51%. En Aldi krijgt het druk: daar hebben ze nog 4 maanden om 83% aan gangbaar vlees te vervangen door tenminste 1 ster BLK. In juli was dat aandeel nota bene nog 20%.

In totaal is het aanbod van beter varkensvlees met 1% achteruit gegaan. Dat dit cijfer niet dramatischer is, is vooral te danken aan Plus: daar steeg het aanbod met 7%.

Telling augustus 2016

Sint Juttemis

Conclusie: supermarkten beloven veel, maar doen bar weinig. Als het aan hen ligt, duurt de omslag naar het Beter Leven Keurmerk tot Sint Juttemis. De varkens in nood kunnen daar niet op wachten. Vandaar dat wij enige tijd geleden een rechtszaak zijn begonnen tegen Dirk, om daar zo spoedig mogelijk het Beter Leven Keurmerk ingevoerd te krijgen. 

Deel dit artikel