Video: hittestress tijdens varkenstransport

Vorige week filmden we varkens die in de zon stonden te wachten om geslacht te worden. Het slachthuis hield zich aan de gemaakte afspraken: er waren geen lange rijen vrachtwagens, er stonden extra ventilatoren en het asfalt werd natgespoten. Toch kun je aan de dieren zien dat het allemaal niet genoeg is! Varkens kunnen namelijk niet zweten, daarom liggen ze bij voorkeur in de modder als het warm is.

Hittestress
Eén van de afspraken die de varkenssector en de overheid hebben gemaakt, is dat er bij 35°C geen dieren meer op transport mogen. Het is absoluut noodzakelijk dat die temperatuur verlaagd wordt! Varkens hebben namelijk al last van hittestress boven de 25°C. Dát is dus al een risicotemperatuur, waarbij meer dieren sterven door de hitte. Bij de door ons gemeten buitentemperatuur van 31°C was er zichtbaar hittestress.

Wassen neus
De genoemde temperatuur van 35°C komt in Nederland eigenlijk nooit voor: vrijdag 27 juli was het voor de 7e keer in 100 jaar zo warm in Nederland. Deze regel is dus een wassen neus om de overheid en consumenten gerust te stellen, niet een regel die de dieren daadwerkelijk beschermt tegen lijden!

Stop het transport bij temperaturen boven de 30°C!

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood