Goed nieuws! PvdA pleit voor vleestaks na ontvangst petitie

Blij biologisch varken in stro

Goed nieuws! De PvdA vindt dat de overheid de vleesconsumptie moet ontmoedigen en pleit voor invoering van een vleestaks. Fractievoorzitter Samsom was altijd al voorstander van een vleestaks, maar kon zijn partij hier eerder nog niet van overtuigen. Op 11 februari overhandigden we onze petitie voor accijns op vlees, waar meer dan 67.000 mensen voor tekenden, aan staatssecretaris Van Dam. Met de vleestaks kan geïnvesteerd worden in een kleinschalige duurzame varkenssector naast de ontwikkeling van innovatieve vleesvervangers. Nu is ook de fractie overtuigd van een vleestaks, zo blijkt uit een schriftelijke gedachtewisseling met het kabinet.

Ontmoediging van vleesconsumptie

In de brief aan de regering gaat de PvdA fractie uitgebreid in op de nadelen van de vleessector. De PvdA-leden willen meer sturing vanuit de overheid om de veehouderij te verkleinen en de negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu te beperken. Ze zijn van mening dat de consumptie van plantaardige eiwitten beter is dan de consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Tot nu toe werd er vaak gewezen naar de markt, die de oplossing zou moeten bieden. Daar komt de PvdA nu op terug en wijst er o.a. op dat de grote vraag naar biologisch vlees geen groter aanbod tot gevolg heeft. De markt werkt dus niet altijd even goed. De fractieleden denken dat een vleestaks een goed middel kan zijn om de vleesconsumptie te ontmoedigen en vragen het kabinet in hun brief om een reactie.

Petitie accijns op vlees

Op 11 februari overhandigden we onze petitie vóór verandering in de varkenshouderij en accijns op vlees aan staatssecretaris Van Dam. In een paar maanden tijd tekenden meer dan 67.000 mensen voor dit voorstel. De petitie kreeg veel media-aandacht en heeft ongetwijfeld geholpen de PvdA te overtuigen van het maatschappelijk draagvlak voor een accijns op vlees. We zijn dan ook verheugd met deze omslag binnen de PvdA. De opbrengst van een vleestaks kan gebruikt worden voor herstructurering van de varkenssector en de ontwikkeling van innovatieve vervangers van vlees, zuivel en eieren. Boeren die het goed willen doen, kunnen makkelijker overstappen op biologisch. Daarmee wordt het leven van miljoenen dieren verbeterd!

Iedereen die heeft getekend: nogmaals bedankt namens de dieren!

Meer doen? Teken ook voor onze rechtszaak tegen Dirk en Jumbo!

Deel dit artikel