Politiek wil eindelijk einde zien aan het staarten knippen

Varkens met staart

Een groot succes in onze campagne tegen het onverdoofd afbranden van biggenstaarten! Gisteren is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept tot een einde aan deze misstand.

Op 9 november van dit jaar was het 25 jaar geleden dat een EU richtlijn tot stand kwam die het routinematig couperen van varkensstaartjes verbood. Dat was voor ons aanleiding voor een grootschalige campagne tegen deze nare ingreep, want zoals onze achterban inmiddels wel weet; nog steeds verliest 99% van de Nederlandse biggen het staartje. Onverdoofd.

Dat een Europees verbod zo lang genegeerd kon worden door onze overheid is onbegrijpelijk. Daarom richtten we onze pijlen ook op de politiek, die de macht en de plicht heeft om ervoor te zorgen dat dit soort dieronvriendelijke praktijken uit Nederland verdwijnen. En met succes: de media-aandacht die het gevolg was van de campagne en de emailactie waaraan tot nu toe al 20.000 mensen meededen hebben het onderwerp staarten afbranden duidelijk op de politieke agenda gezet. Op het dierenwelzijnsoverleg van 1 december werd het onderwerp door meerdere politieke partijen aangekaart en dat leidde op 8 december tot een motie van Henk van Gerven van de SP.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Einde staartknippen

In de motie roept Van Gerven de regering op om een einde te maken aan het routinematig couperen en om voor de zomer van 2017 met een plan van aanpak hiervoor te komen. Gisterenmiddag is de motie in de Tweede Kamer aangenomen. Dat is fantastisch nieuws voor de biggen! Want al zal het leed van deze ingreep heus niet al volgend jaar uit de stallen verdreven zijn, de politiek heeft zich wel duidelijk aan het lot van de biggen verbonden. We kunnen ze voortaan aan de gedane beloftes houden, Varkens in Nood zal dit dan ook scherp blijven volgen.

Met het aannemen van deze motie zegt een Kamermeerderheid dat het dier niet aan de stal, maar de stal aan het dier moet worden aangepast. Het feit dat andere Europese landen en ook sommige Nederlandse varkenshouders varkens houden mét krulstaarten bewijst dat het kan. Dat klinkt voor ons uiteraard volkomen logisch, maar dat ons kabinet daar nu ook van overtuigd is, vinden wij zeer hoopgevend nieuws.

Alle ondertekenaars van de emailcampagne, bedankt!

Deel dit artikel