Succes! Eindelijk onafhankelijk cameratoezicht in slachthuizen

varkens gangbare varkenshouderij
Onze oproep voor verplicht en onafhankelijk cameratoezicht in slachthuizen wordt breed gesteund door de Tweede Kamer. Landbouwminister Staghouwer gaat aan de slag met een wetsvoorstel. Foto: Varkens in Nood

We hebben het samen geflikt! Dankzij onze heftige undercoveractie en jullie tienduizenden handtekeningen is het ons gelukt: er komt verplicht en onafhankelijk cameratoezicht in slachthuizen! De Tweede Kamer steunt onze oproep en vraagt de regering om de overtredingen in Nederlandse slachthuizen de kop in te drukken.

Cameratoezicht in realtime en op afstand

Een motie van de VVD, D66 en het CDA vraagt de overheid om inspecteurs van de NVWA in realtime en op afstand toegang te geven tot de camera’s in slachthuizen. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor deze motie gestemd. Dankzij andere moties, van onder andere de Partij voor de Dieren, worden er nog extra eisen gesteld aan het toezicht. Zo moet de NVWA kunnen bepalen waar de camera’s komen te hangen. Het strengere cameratoezicht mag van de Tweede Kamer de fysieke aanwezigheid van NVWA-inspecteurs in slachthuizen niet vervangen.  

Snoeihard straffen

De Tweede Kamer roept de overheid ook op om slachthuizen die herhaaldelijk de fout in gaan snoeihard aan te pakken. En begaat een slachthuis voor de derde keer een overtreding dan moet het slachthuis dicht, zoals bij Gosschalk is gebeurd. Een three strikes-wet heet dat.

Kritische blik op slachtsnelheid

De Kamerleden willen nog meer actie om overtredingen te voorkomen. Ze vragen de overheid om de slachtsnelheid van alle Nederlandse slachthuizen kritisch te beoordelen. Veel dierenleed wordt veroorzaakt door de bizar hoge snelheid waarmee dieren de dood in worden gejaagd. Iedere dag worden in Nederland tienduizenden varkens geslacht. Dat lukt alleen als medewerkers de varkens zo snel mogelijk opjagen, wat helaas maar al te vaak met grof geweld gebeurt.

Er was al eerder een motie aangenomen om de slachtsnelheid naar beneden te brengen. De Kamer vindt het onbegrijpelijk dat de minister die motie alsmaar niet uitvoert.

Wet wordt gewijzigd

De aangenomen moties zijn heel belangrijk in de strijd tegen overtredingen in slachthuizen. Het huidige cameratoezicht  – waarbij het slachthuis zelf bepaalt waar de camera’s hangen en de beelden eigendom blijven van het slachthuis – is volstrekt nutteloos. Het voorkomt afschuwelijke mishandelingen niet.

Het is fantastisch dat onze oproep zo breed wordt gesteund in de Tweede Kamer, dat hadden we nooit kunnen bereiken zonder jullie steun.

Landbouwminister Staghouwer gaat aan de slag met een wetsvoorstel. Hij verwacht dit in het voorjaar van 2023 in te dienen.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.