Hof de Eendragt

Foto’s: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

Vijfsterrenboeren Jeroen en Cora startten in 2013 hun boerderij Hof de Eendragt in Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen. Ze houden varkens en koeien in een natuurlijke leefomgeving: buiten dus, met veel ruimte! De varkens, zo’n veertig in totaal, zijn een kruising van reguliere vleesvarkens met meer authentieke rassen. Ze zijn daardoor bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden.

De varkens kunnen schuilen en slapen in speciaal voor hen gemaakte hokken, die in de wei staan. Elk hok biedt plaats aan vijf varkens. Zo hebben ze een droog, warm plekje in de winter (met een dik pak stro), en in de zomer beschutting tegen de zon. De varkens eten granen, aardappelen, brood en wat hooi, aangevuld met een kleine hoeveelheid veevoer. Het voer komt zoveel mogelijk uit de directe omgeving. En natuurlijk genieten ze de hele dag van wormpjes, wortels en wat ze al wroetend maar kunnen vinden!

De zeugen, die op natuurlijke wijze bevrucht worden, bevallen in een ruim strohok. Daarna mogen ze weer snel naar buiten. De biggen blijven ongeveer drie maanden bij hun moeder en gaan dan naar hun eigen weides, iets verderop. Daar groeien ze door tot ze naar de slacht gaan. Jaarlijks worden er zo’n veertig biggen geslacht van tussen de negen en twaalf maanden oud. Het transport naar het slachthuis duurt dertig minuten. De verwerking van de geslachte varkens wordt waar mogelijk uitbesteed aan vakmensen uit de buurt. Jeroen en Cora streven ernaar een kleinschalig, diervriendelijk, lokaal product te verkopen. Ze zijn met hart en ziel de kringlooplandbouw toegewijd – voor werken en leven!

Deel deze varkensboer