Europese dierenartsen willen snel een eind aan staartcouperen

Biggetjes gecoupeerd varkens

Als je een dierenarts vraagt naar het couperen van varkensstaarten, dan is het antwoord steeds duidelijker: routinematig staarten couperen tast het welzijn van de varkens aan. Deze ingreep moet zo snel mogelijk tot het verleden behoren!

Nederlandse dierenartsen

Al in 2017 gaven Nederlandse dierenartsen, verenigd in de KNMvD, in een standpunt te kennen:

Het couperen tast de integriteit en het welzijn van varkens aan. De varkenssector moet zich richten op de ontwikkeling van een varkenshouderij waarin couperen achterwege kan blijven. Bovendien moet binnen de gehele keten een economisch speelveld worden gecreëerd dat varkenshouders in staat stelt om te stoppen met couperen.

Europese oproep om te stoppen

Afgelopen december, 2019, volgde een oproep van Europese dierenartsen, verenigd in de organisaties FVE en EAphm. De dierenartsen benadrukken dat varkens voelende wezens zijn die pijn kunnen lijden, en daarom onze aandacht en respect verdienen.

De beroepsgroep van dierenartsen geeft aan dat we moeten stoppen met het mutileren van biggen en dat er meer moet worden gedaan om het welzijn van varkens op commerciële bedrijven te verbeteren.

Dierenartsen in de praktijk wordt opgeroepen om per bedrijf de risico’s op staartbijten in te schatten en een actieplan op te stellen om staartbijten voortaan te voorkomen. Daarnaast geven de dierenartsen aan dat er een eerlijke prijs moet komen, zodat een goede gezondheid en goed welzijn voor alle varkens mogelijk wordt gemaakt, zónder dat de staartjes eraf hoeven.

De dierenartsenorganisaties benadrukken: ‘Verschillende Europese landen (Finland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland) bewijzen al dat het heel goed mogelijk is om varkens te houden met intacte staarten!’

Mutilatie verhult misstanden

Het amputeren van biggenstaartjes is in feite al sinds 1991 verboden in de EU, maar toch wordt bij 99% van de biggen het staartje verwijderd vanwege een uitzonderingsregel. Onverdoofd en zonder pijnstilling. 

De enige reden om te couperen is dat varkens gehouden worden in een systeem dat volstrekt ongeschikt voor ze is. Dat tast hun fysieke en mentale gezondheid aan. Varkens zijn veel te intelligent om in kale, betonnen stallen te houden. Tel daar een slechte voedselkwaliteit, te hoge of te lage temperaturen, te hoge concentraties schadelijke gassen of een te volle stal bij op, dan uiten varkens hun stress, frustraties en verlangen naar afleiding door te bijten in lichaamsdelen van hun stalgenoten.

In plaats van te onderkennen dat het houderijsysteem daarmee ongeschikt is en op de schop moet, heeft de varkenshouderij jaren geleden besloten dat de staartjes er maar af moesten.

Stoppen met couperen nu al mogelijk zodra welzijn voorop staat

Eerder dit jaar werd door minister Schouten al de belofte gedaan dat vanaf 2030 het couperen van biggenstaarten niet meer mag plaatsvinden in Nederland. 

Als varkensstallen in Nederland zouden voldoen aan de wettelijke voorschriften voor een interessante leefomgeving, gezonde stallucht, goede voedselkwaliteit, schoon water en een niet te hoge bezettingsgraad, is stoppen met couperen waarschijnlijk al direct mogelijk. Staartbijten zou dan tot een minimum worden beperkt.

Varkens in Nood strijdt iedere dag voor een beter leven voor de miljoenen varkens in Nederland. Het is onze missie om samen met steun van mensen zoals jij een einde te maken aan het leed van de varkens in de veehouderij. Help je de varkens mee? 

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.