Herbouw van varkenshel stap dichterbij

biggen

Eind juli 2017 kwamen 24.000 varkens om het leven in tot dan toe Nederlands grootste stalbrand ooit. De Knorhof brandde tot de grond toe af. Al snel bleek dat de eigenaar van de megastal, Adriaan Straathof, van plan was de Knorhof te herbouwen. Ondanks luid protest tegen herbouw, is de komst van de stal nu weer een stap dichterbij.

Herbouw varkenshel

Als het aan Straathof ligt, zal op de plek van de in as gelegde Knorhof een nieuwe megastal herrijzen. Volgens de plannen kunnen er na de herbouw bijna 26.000 varkens worden gehouden, nóg meer dan in de vorige stal. De varkensbaron wil vooral jonge biggen gaan houden in een stal die opnieuw zal bestaan uit twee etages.

Op 20 januari diende Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) Kamervragen in over de herbouw. Futselaar wil van landbouwminister Carola Schouten weten of er nog mogelijkheden zijn om de nieuwbouw van het bedrijf tegen te houden.

Verzoek intrekking omgevingsvergunning

Na de gruwelijk brand in de Knorhof diende Varkens in Nood samen met Stichting Dier&Recht en Stichting Leefbaar Buitengebied een verzoek in tot intrekking van de oude, maar ondanks de verwoestende brand nog geldende, omgevingsvergunning.

Na ruim twee jaar juridisch getouwtrek, besloot de provincie Gelderland de vergunning in stand te laten. Straathof zou “ernstig getroffen” zijn doordat zijn bedrijf door de brand verwoest is en zou inmiddels bovendien al gestart zijn met de herbouw van zijn bedrijf. Dierenwelzijn werd niet meegewogen in deze beslissing.

Provincie wederom aan zet

De provincie moet echter nog wel een bouwvergunning (tevens een omgevingsvergunning) afgeven voor de herbouw van de stal. Hiervoor moesten eerst de verwachte gevolgen van de grote varkenshouderij voor het milieu onderzocht worden en vastgelegd in een zogeheten ‘milieueffectrapportage’. Dit rapport is nu afgerond. Uit het rapport blijkt onder meer dat op enkele locaties in de omgeving van de nieuwe megastal nog sprake zal zijn van geurhinder.

Het is nu aan de provincie om te beslissen of Straathof de voor herbouw benodigde vergunning krijgt. Hiervoor zal onder meer de verwachte geurhinder moeten worden meegewogen.

Varkens in Nood in actie!

Als de provincie besluit de vergunning af te geven dan zal Varkens in Nood ook deze nieuwe vergunning aanvechten. Als het aan ons ligt komt er geen Straathof-stal meer bij in Nederland!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en hoe jij varkens in nood een stem kan geven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)