Afrikaanse varkenspest, nu al tienduizenden Belgische slachtoffers

Wat iedere dierenliefhebber vreest, staat te gebeuren: in België worden binnenkort duizenden onbesmette varkens gedood in het gebied waar Afrikaanse varkenspest is aangetroffen. Het is een dramatische consequentie van het Belgische exportbeleid. Toch neemt Nederland nog steeds geen extra maatregelen. Onbegrijpelijk en onverantwoord!

Belgische uitbraak
Afrikaanse varkenspest (AVP) is in België aangetroffen bij enkele wilde zwijnen en afgelopen maandag werd duidelijk dat de Belgische minister drastisch ingrijpt: ALLE varkensbedrijven in het besmette gebied worden preventief geruimd. Dat betekent dat de varkens van 67 varkenshouderijen op korte termijn gedood en vernietigd zullen worden. Duizenden dieren, die niet ziek zijn (dat is al onderzocht), worden opgeofferd vanuit economische overwegingen. De Europese Unie betaalt mee aan deze massaslachting als gevolg van de AVP. Deskundigen pleiten overigens dat niet wilde zwijnen, maar mensen de grootste bedreiging vormen voor de verspreiding van AVP. Mensen nemen het virus mee uit besmette gebieden, met hun vrachtwagens en via besmette etenswaren.

Exportbelangen
Het is ongelooflijk hoe weinig ophef hierover is: officieel is er geen varkensbedrijf besmet en toch wordt een massale ruiming in gang gezet. Dit uit angst dat één van deze bedrijven toch besmet raakt. Dit besluit is genomen nadat steeds meer landen geen vlees en varkens meer uit België wilden importeren. Om de exportbelangen te dienen, laat België zien dat er adequaat wordt ingegrepen en dat het varkensvlees veilig is.

Nederland komt niet in actie
Extreme maatregelen dus in België, maar in Nederland? Minister Schouten noemt het dreigingsniveau licht tot medium. Wij vinden medium een belachelijk groot risico om zomaar te accepteren zonder extra maatregelen. Ook mensen uit de varkenssector zeggen “als ik zie welke maatregelen wij moeten nemen, voel ik weinig crisis” en “volgens mij wil het bedrijfsleven strengere maatregelen dan de overheid”. Een varkensdierenarts schrijft “ik ben verbijsterd dat er op Europees niveau niet meer maatregelen worden genomen.”

Met spoed maatregelen nodig
Wij hebben twee dringende vragen aan minister Schouten:

  • Neemt u maatregelen om de risico’s op een uitbraak te beheersen, of loopt u liever het risico dat we straks weer honderdduizenden varkens moeten vermoorden?
  • Wat weegt zwaarder: onze exportbelangen of de levens van onschuldige dieren?

Wij roepen de minister met klem op om:

  • Diertransporten van en naar besmette landen per direct te stoppen om het risico op insleep drastisch te verminderen.
  • Geen vleesproducten te importeren uit besmette landen en hier ook streng op te controleren aan de grens. Er is echt méér dan genoeg vlees in Nederland!
  • Volop in te zetten op het ontwikkelen van een vaccin voor Afrikaanse varkenspest. Als Nederland dan voorlopig vrij blijft van AVP, dan hebben we bij een volgende dreiging tenminste wél een adequaat middel om het virus te stoppen!

Laat dierenwelzijn deze keer niet weer het slachtoffer worden van economisch belangen! 

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood