Stikstofcrisis vereist drastische krimp veestapel

Varken kijkt uit veewagon

Gistermiddag kwam de commissie-Remkes met haar eerste adviezen om de stikstofcrisis aan te pakken. Oud minister Remkes slaat alarm: het kabinet moet ‘zo snel mogelijk drastische maatregelen nemen’, waaronder een forse krimp van de veehouderij. Daar staan we achter, maar pas op dat dierenwelzijn niet uit het oog verloren wordt!

Duizenden projecten stilgelegd

Momenteel liggen duizenden bouwprojecten stil omdat de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Talloze bouwvergunningen zijn ten onrechte verleend, omdat natuurgebieden door de stikstofuitstoot ernstig worden beschadigd. 

Als we de Europese regels hadden gevolgd, was er absoluut geen ruimte geweest voor de bouw van extra stallen en nóg meer dieren. Maar de sector wil doorgroeien en de overheid komt boeren graag tegemoet, dus mocht er worden uitgebreid.

Stikstofbeleid is schijnbeleid

Daarom mochten de uitstoters volstaan met een plan om de veroorzaakte natuurschade pas láter te compenseren – zonder dat hier ook echt zicht op was. De zoveelste kunstgreep om groei van de veestapel mogelijk te blijven maken. Daar gaat nu een streep door.

,,We moeten ons realiseren dat in ons land niet alles kan’’, zegt Remkes bij de presentatie van zijn advies. ,,Er zijn noodmaatregelen nodig.’’ 

Veehouderij grootste vervuiler

De veehouderij is verantwoordelijk voor 70 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. Dat komt vooral door de ammoniak die vrijkomt uit mest van koeien, kippen en varkens. Begin juli 2019 bleek nog dat de ammoniakconcentratie in vrijwel alle natuurgebieden in slechts één jaar tijd met gemiddeld 35 procent is gestegen. Bij de landbouw valt dan ook het meeste te halen, zoals Remkes terecht erkent.

,,Er moet snel in kaart worden gebracht welke veehouderijen verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit duidelijk is, kan de overheid een gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven uitvoeren.’’ 

Veehouders uitkopen

De maatregelen die Remkes adviseert liggen erg gevoelig bij de regeringspartijen. Maar de tijd voor het uitstellen van impopulaire, maar noodzakelijke maatregelen is voorbij. Uit het rapport blijkt dat krimp van de veestapel direct leidt tot een lagere stikstofuitstoot.

Het kabinet ontkomt er dan ook niet aan om de veestapel te verkleinen en een groot aantal vervuilende veebedrijven in de omgeving van natuurgebieden uit te kopen. Ook adviseert de commissie dat er in de buurt van natuurgebieden snel overgegaan moet worden op kringlooplandbouw. Advies waar Varkens in Nood zich volledig bij aansluit. 

Dierenwelzijn

Toch dringen wij er op aan dat bij de maatregelen niet alleen een economische rekensom wordt gemaakt, maar dat ook dierenwelzijn wordt meegenomen. De voornemens om met ‘technologische innovaties’ de uitstoot te verminderen, kunnen een ramp zijn voor de dieren. Luchtwassers zijn levensgevaarlijk en emissiearme vloeren kunnen explosies veroorzaken. Dit soort oplossingen verminderen misschien de uitstoot, maar moeten absoluut niet worden ingezet! Dieren zijn niet alleen bronnetjes van stikstof maar levende wezens. Ze verdienen allereerst een veilige omgeving.

Wil jij op de hoogte blijven van de misstanden in de varkenshouderij? En wil je de varkens helpen? Doneer dan, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)