Animo varkensboeren voor uitkoopregeling daalt

Biggen in kale stal
Het stoppen van 276 varkenshouders bespaart jaarlijks zo’n twee miljoen varkens een triest leven in een kale stal.

Bedroevend weinig varkenshouders stoppen met hun bedrijf. Ruim 500 boeren kwamen in aanmerking voor de uitkoopregeling van de overheid maar slechts de helft maakt hiervan gebruik. Jammer voor de varkens, want iedere varkensfabriek is er één te veel.

Plan overheid faalt

Varkenshouders konden zich bij de overheid aanmelden om in ruil voor een vergoeding te stoppen met hun bedrijf. Deze uitkoopregeling moet de stankoverlast en milieuvervuiling door intensieve varkenshouderijen verminderen. Belangrijk detail: boeren die het aanbod accepteren, mogen in de toekomst geen nieuwe varkensstal bouwen. Zo zou het aantal Nederlandse varkensstallen krimpen en dat zou veel varkens een afschuwelijk leven besparen in de intensieve varkenshouderij.

Varkenshouders gaan door

Helaas valt de respons op de uitkoopregeling tegen. Ruim 500 varkenshouders meldden zich aan, maar slechts de helft daarvan wil echt stoppen. Door betere prijzen voor varkensvlees en lastige regels voor het starten van een nieuw soort onderneming, zien veel boeren toch af van de regeling. Hierdoor staan er nog maar 276 bedrijven op de lijst.

Toch minder varkens naar de slacht

Het is uitermate teleurstellend dat zoveel varkenshouders alsnog doorgaan met hun bedrijf. Toch leven er dankzij de uitkoopregeling minder varkens in de Nederlandse vleesindustrie. Door de 276 varkenshouders die wél stoppen, zijn er straks bijna 75.000 zeugen minder in Nederland. Iedere zeug krijgt jaarlijks ongeveer 28 biggen die allemaal bestemd voor de slacht. Dankzij de uitkoopregeling worden dus jaarlijks zo’n twee miljoen varkens minder geslacht na een triest leven in een kale stal.

Laat overheid investeren in varkenswelzijn

Het is voor de varkens van groot belang dat er een einde komt aan de intensieve varkensindustrie maar de vrijwillige uitkoopregeling heeft helaas niet voldoende resultaat. Wat ons betreft wordt het overgebleven geld van de regeling gebruikt voor de uitkoop van de meest dieronvriendelijke stallen. Dierenwelzijn zou daarbij net zo zwaar moeten wegen als stankoverlast en milieuvervuiling.

Vind jij ook dat de Nederlandse overheid meer moet doen voor de dieren in de vleesindustrie? Teken de petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.