Fotografieproject tegen vleesindustrie toont schokkend dierenleed in Spaanse varkensstallen

een van de foto's van Tras los Muros
Foto: Aitor Garmendia/Tras los Muros

Recente undercoverfoto’s laten vreselijke misstanden in de Spaanse varkenssector zien. De beelden tonen dierenleed dat volgens Europese richtlijnen nooit zou mogen voorkomen. Helaas zijn dit soort misstanden allesbehalve zeldzaam. Ook in Nederland is er nog altijd sprake van onacceptabel lijden in de varkenshouderij.

Lijden achter gesloten deuren

De foto’s zijn onderdeel van project Tras los Muros (vrij vertaald: ‘achter gesloten deuren’). Er worden gruwelijke misstanden getoond: varkens met ernstige verwondingen en ontstekingen die duidelijk medische zorg nodig hebben, en zelfs al overleden varkens die tussen de levende dieren in het hok liggen. Ook zien we vieze kraamstallen, waarin de biggen na de geboorte meteen in de mest van de zeug terechtkomen. Het gaat hier niet om zeldzame gebeurtenissen. De beelden zijn de afgelopen twee jaar verzameld door meer dan dertig Spaanse varkensbedrijven herhaaldelijk te bezoeken.

Misstanden in strijd met de wet

Spanje is een van de grootste producenten van varkensvlees ter wereld. In 2019 werden er meer dan vijftig miljoen varkens geslacht. De misstanden die de foto’s laten zien, zijn in strijd met de Europese richtlijnen voor dierenwelzijn. Zo hebben varkens recht op medische verzorging in geval van ziekte of verwonding. Ze mogen geen schade ondervinden van de lucht in de stal, terwijl een van de beelden een varken toont met ernstig ontstoken ogen – een veelvoorkomend gevolg van het leven boven een mestput. Ook hebben alle varkens op de foto’s geen staart meer, terwijl het routinematig afbranden van varkensstaarten niet is toegestaan.

Bescherm het welzijn van de varkens

Helaas komen al deze misstanden ook op Nederlandse varkensbedrijven voor. Volgens inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uit 2019 was er bij meer dan één op de vijf Nederlandse varkenshouders sprake van overtredingen. Net als in Spanje worden er misstanden gevonden als het ontbreken van zorg voor zieke dieren en te vieze stallen. Zo blijkt maar weer dat we het welzijn van varkens in de vee-industrie niet goed kunnen beschermen, zélfs niet met wetten voor dierenwelzijn.

Vind jij ook dat varkens recht hebben op een waardig leven zonder pijn? Steun onze strijd tegen de intensieve varkenshouderij met een donatie!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.