Is Nederland koploper varkenswelzijn?

Koploper

Politici en varkenshouders roepen het regelmatig: Nederland loopt binnen Europa voorop als het gaat om het welzijn van onze varkens. Maar is dat ook waar? Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat Nederland slechts een bescheiden middenmoter is. Het onderzoeksrapport beoordeelt de prestaties van 16 Europese landen op 25 verschillende aspecten.

Uitspraken politici

Oud staatssecretaris Sharon Dijksma: “We zien dat Nederland binnen Europa echt behoort tot de koplopers op het gebied van dierenwelzijn”.  VVD Kamerlid Helma Lodders: “Varkens in Nederland hebben helemaal geen miserabel leven.” “In landen om ons heen is het veel erger gesteld met dierenwelzijn. Het dierenwelzijn in Nederland is van het hoogste niveau. Mensen iets anders voorhouden is misleidend.” Stevige uitspraken die nu zelf nogal misleidend blijken te zijn.

Nederland slechts middenmoter

Het rapport ‘Nederland koploper varkenswelzijn in Europa?’ laat zien dat Nederland van de 16 belangrijkste Europese landen op een bescheiden plaats 7 eindigt. Ruim na landen als Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken, maar ook na Duitsland en Engeland.

Koploper

Zweden koploper

Varkens zijn het beste af in Zweden. Zo krijgen Zweedse varkens stro en worden hun staarten niet afgeknipt. In het rapport krijgen landen punten voor maatregelen die het welzijn van varkens verbeteren. Het gaat daarbij om verbeteringen die verder gaan dan het wettelijke minimum.

Opmerkelijk

De matige score van Nederland is extra opmerkelijk omdat politici beweren dat Nederland juist een koploper is. Extra maatregelen zouden varkenshouders onevenredig benadelen. Het rapport laat zien dat er geen sprake is van een koploperschap. Uit een eerder rapport van Varkens in Nood bleek al dat varkens in de Nederlandse varkenshouderij lijden onder 120 misstanden.

Deel dit artikel