Varkens in Nood dient handhavingsverzoek in tegen Farmers Defence Force-voorzitter

still uit video Ongehoord
Een still uit de undercovervideo van Ongehoord.

In juni openbaarde dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord schokkende undercoverbeelden van verwaarloosde en gewonde varkens in de stal van varkenshouder en Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever. Uit de beelden blijkt duidelijk dat er sprake is van overtreding van dierenwelzijnsregels. Reden voor Varkens in Nood om een handhavingsverzoek in te dienen bij de NVWA.

Verwondingen, aangevreten oren en rode ogen

De beelden tonen varkens met wonden op de schouders en kop, aangevreten oren en afstervende oorranden. Het Besluit houders van dieren bepaalt dat zieke of gewonde dieren passende verzorging horen te krijgen. Maar het lijkt er niet op dat de varkens van Van den Oever verzorging hebben gekregen of dat er maatregelen zijn getroffen om verder oorbijten te voorkomen.

Bovendien is er sprake van een slecht stalklimaat in de stal. Op de beelden zijn varkens met rode, tranende ogen te zien: een duidelijk signaal dat de luchtkwaliteit in de stal ongezond is voor de varkens. Ook dit is in strijd met het Besluit houders van dieren dat bepaalt dat de luchtkwaliteit niet schadelijk mag zijn voor de dieren.

Ongeschikt verrijkingsmateriaal

Ook ontbreekt geschikt verrijkingsmateriaal voor de varkens. In sommige hokken lijkt helemaal geen materiaal aanwezig, in andere hokken is slechts een ketting met harde bal te zien. De vloeren zijn zo vies dat duidelijk is dat daar geen schoon strooisel gestrooid kan worden in aanvulling op het ongeschikte materiaal. Dit is niet in overeenstemming met de nieuwe handhavingscriteria van de NVWA en dus in strijd met de Wet dieren waarin is bepaald dat varkens permanent moeten beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen.

Ster van de Dierenbescherming

In dit geval is de situatie des te schokkender omdat op het bedrijf varkens worden gehouden onder het Beter Leven keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming. Het is overduidelijk dat niet voldaan wordt aan de criteria.

Een woordvoerder van de Dierenbescherming liet al eerder aan Hart van Nederland weten dat de beelden “er niet fraai uitzien”. Hij kan nog niet zeggen of daar actie op zal volgen. “We nemen dit signaal serieus en gaan hier goed naar kijken.”

NVWA moet ingrijpen

Het is heel goed dat Ongehoord deze beelden naar buiten brengt om het publiek voor te lichten. Voor Varkens in Nood zijn de vastgestelde misstanden in deze varkensstal reden om aangifte te doen van overtreding van de wet. De NVWA hoort toe te zien op naleving van dierenwelzijnsregels, en heeft bovendien beloofd extra te controleren op verrijkingsmateriaal en luchtkwaliteit. Daarom vragen we de NVWA via een handhavingsverzoek om in actie te komen en deze ongelukkige dieren te hulp te komen.

Wil je op de hoogte blijven van het handhavingsverzoek tegen Farmers Defence Force-voorzitter Van den Oever? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!