Varkens zonder drinkwater, altijd in het donker, geen afleidingsmateriaal

9 november 2018
Varken bio-industrieketting

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de resultaten van hun inspecties op veebedrijven openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat in Nederlandse varkensstallen veel overtredingen worden begaan. Er zijn problemen met de vloeren, veel te veel varkens in een hok, varkens die zonder drinkwater zitten of volledig in het donker moeten leven, afleidingsmateriaal dat niet voldoet of simpelweg niet in het hok aanwezig is. Het nalevingspercentage is 82 procent. Dat is natuurlijk schrikbarend laag!

Slechte naleving

Op zich is het goed dat NVWA deze inspectieresultaten openbaar maakt, zodat iedereen kan lezen wat er gebeurt in veestallen. Met name bij de varkens en de kippen is het schrikken geblazen als je de rapporten leest. Zo is de naleving bij de vleeskuikens, op bedrijven die willekeurig zijn gekozen, slechts 56 procent. Dramatisch laag. Op bedrijven die een herinspectie kregen was de naleving 69 procent. NVWA zegt hierover: “Deze bedrijven zijn al eerder gewezen op de tekortkomingen waardoor een hogere naleving te verwachten is.” Bij de varkens is het niet veel beter. Van de willekeurige inspecties was de naleving in 2017 een bedroevende 82 procent. 

Dierenwelzijn aangetast

Zelfs als de boeren zich volgens de NVWA aan de wet houden, is het welzijn van varkens in de vee-industrie ernstig aangetast. Er is immers geen wroetmogelijkheid en geen goed afleidingsmateriaal, er is geen mogelijkheid om een nest te maken, de staarten worden afgebrand zonder verdoving, biggen gaan veel te vroeg weg bij de moeder, daglicht is niet verplicht, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar daar waar de NVWA ingrijpt zien we dat het nóg schrijnender kan. Uit de rapporten blijkt het volgende:

  • Afleidingsmateriaal voor varkens is vaak niet goed of zelfs niet aanwezig in de kale betonnen hokken.
  • Regelmatig liggen er meer varkens in een hok dan dat is toegestaan. Voor de duidelijkheid: voor een vleesvarken van zo’n 100 kilo is maar één vierkante meter verplicht. Daar past het dier nét op. Overtreding van deze norm betekent dat de dieren als haringen in een ton op de vloer liggen en dus nauwelijks bewegingsruimte hebben. 
  • In meerdere stallen was er niet de verplichte hoeveelheid licht. Verplicht is 8 uur per dag 40 lux. Dat is al niet veel. 40 lux is een soort schemerduister, zoals je in een donkere opslagruimte hebt. Je kunt daarmee geen details waarnemen. Ter vergelijking, op een bewolkte dag meet je 1.000 lux, op een zonnige dag 100.000 lux. 
  • In meerdere stallen zaten de dieren zonder drinkwater.

Inspecties op verzoek: 35 procent overtredingen

Het grootste deel van de inspecties doet de NVWA op bedrijven waar een verdenking is dat er iets aan de hand is. Dat kan zijn omdat ze eerder in overtreding zijn geweest, of omdat organisaties als Varkens in Nood de NVWA op zo’n bedrijf afsturen omdat we vermoeden dat het er niet goed gaat. Bij die bedrijven werd in 35 procent van de inspecties een overtreding aangetroffen. Kortom, wie denkt dat onze overheid de dieren kan beschermen, en dat wetten er zijn om nageleefd te worden: Vergeet het maar. Het leven van dieren in de vee-industrie is dieronwaardig.

Wil jij zien hoe het ook kan? Kijk bij de vijfsterren-varkensboeren! Die laten zien dat een beter leven bij de boer mogelijk is.
 

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)