Boeren Jeroen en Gerdien, die een vleeskoeienbedrijf runnen, houden voor het tweede jaar op rij varkens op hun boerderij in het Gelderse Herwen. Ze hebben honderd biggen rondlopen. Bijna de helft is op de Dykhoeve geboren en de andere helft is afkomstig uit de vee-industrie. Deze dieren boffen: ze gaan een heel wat fijner leven tegemoet dan ze aanvankelijk voor zich hadden. Maar aan de criteria voor een vijfsterrenboer voldoen Jeroen en Gerdien hiermee nog niet; dat komt volgend jaar, als ze alleen nog maar biggen van eigen zeugen hebben.

Elke groep van vijfentwintig varkens heeft een stuk grond van 1 hectare tot zijn beschikking. Op het veld staan heel bijzondere slaap- en rustplekken, zogenaamde ‘paalwoningen’. De varkens kunnen deze verblijven bereiken via een brede loopplank. In de ruimte tussen de grond en de bodem van de paalwoning kunnen de varkens zomers de schaduw opzoeken. Ook kunnen ze bij warm weer genieten van een modderbad.

De vijfsterren-varkensboer

De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan onze strenge criteria voor een fatsoenlijk varkensleven.

Koop direct bij deze boeren zodat het varken, de boer en uzelf profiteren. De varkens krijgen een beter leven, de boer een redelijk inkomen en u (h)eerlijker vlees.

Als deze kleinschalige initiatieven gesteund worden, kunnen de varkensboeren overleven of zelfs uitbreiden, en kunnen zij een inspiratie zijn voor andere varkensboeren om ook voor vijf sterren te gaan! Lees meer…

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood