Hoeve de Bonte Bentheimer

Vijfsterren-varkensboeren Ron en Majola houden hun Bonte Bentheimers in het Gelderse Spankeren. De varkens kunnen de hele dag rennen en wroeten op een royaal stuk grond. Ook is er gelegenheid om een lekker modderbad te nemen – ‘zoelen’ wordt dat genoemd. Een voormalige reguliere varkensstal is omgebouwd tot een prachtige ruimte waar de varkens kunnen eten en slapen. Er ligt een dik pak stro op de grond, zodat ze zich kunnen nestelen. Speciaal voor de jonge biggen hangt er een warmtelamp; de allerkleinsten kunnen daar nog wel eens behoefte aan hebben. Na tien à twaalf weken gaan de biggen naar een groep oudere varkens, en na een paar dagen voegt hun moeder zich bij dezelfde groep. Ron en Majola zijn erg betrokken bij het welzijn van de varkens. Ze hebben bewust gekozen voor het houden van Bonte Bentheimers omdat ze willen dat het zeldzame ras in stand blijft. Na veertien tot achttien maanden op de boerderij te hebben geleefd, worden de varkens geslacht. Een stuk later dan varkens in de vee-industrie, die na zes maanden al naar het slachthuis gaan. 

De vijfsterren-varkensboer

De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan onze strenge criteria voor een fatsoenlijk varkensleven.

Koop direct bij deze boeren zodat het varken, de boer en uzelf profiteren. De varkens krijgen een beter leven, de boer een redelijk inkomen en u (h)eerlijker vlees.

Als deze kleinschalige initiatieven gesteund worden, kunnen de varkensboeren overleven of zelfs uitbreiden, en kunnen zij een inspiratie zijn voor andere varkensboeren om ook voor vijf sterren te gaan! Lees meer…

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood