Hoeve De Bonte Bentheimer

Foto's: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

Vijfsterren-varkensboeren Ron en Majola houden hun Bonte Bentheimers in het Gelderse Spankeren. Het zijn er zo’n vijfentwintig. De varkens kunnen de hele dag rennen en wroeten op een royaal stuk grond. Ook is er gelegenheid om een lekker modderbad te nemen – ‘zoelen’ wordt dat genoemd.

Een voormalige reguliere varkensstal is omgebouwd tot een prachtige ruimte waar de varkens kunnen eten en slapen. Er ligt een dik pak stro op de grond, zodat ze zich kunnen nestelen. Speciaal voor de jonge biggen hangt er een warmtelamp; de allerkleinsten kunnen daar nog wel eens behoefte aan hebben. Na tien à twaalf weken gaan de biggen naar een groep oudere varkens, en na een paar dagen voegt hun moeder zich bij dezelfde groep.

Na veertien tot achttien maanden op de boerderij te hebben geleefd, worden de varkens geslacht. Een stuk later dan varkens in de vee-industrie, die na zes maanden al naar het slachthuis gaan.

Ron en Majola zijn erg betrokken bij het welzijn van de varkens. Ze hebben bewust gekozen voor het houden van bonte bentheimers omdat ze willen dat het zeldzame ras in stand blijft.

Deel deze varkensboer